مقامات امنیتی: جنازه علی صارمی را در یکی از روستاهای اطرف بروجرد، بنام امیر آباد دفن کرده ایم و بروید آنجا!

هیچ عنصری از سران دستگاههای اطلاعاتی، قضایی و باصطلاح پزشکی قانونی پاسخ  روشنی به این خانواده نداده است که بالاخره با جنازه علی صارمی چکار کرده اند  و الان کجاست؟

کانون حمایت ازخانواده ها ی جان باختگان وبازداشتی ها :

بر اساس اخبار  دریافتی دیروز از دایره جنایی (بخوانید مأموران گمنام اطلاعات!) با خانواده  آقای صارمی تماس گرفته و گفته بودند که روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح برای  تحویلگیری جنازه به کهریزک بیایید امروز که  رآس ساعت برای تحویلگیری  پیکراین زندانی سیاسی اعدام شده  به کهریزک مراجعه کرده اند، از پاسخگویی  درست و دقیق طفره میرفتند و هر کس یک طور موضوع را میگفت که مسئول آنجا  ابتدا گفته است که دیشب جنازه را گرفته و خودشان برده اند دفن کنند، برگه ای  هم که شامل رسید مبلغ پرداختی جهت پرداخت به پزشکی قانونی کهریزک به ما  داده بودید را نیز با خود گرفته و برده اند.

 مجدداً به آنان گفته شده که جنازه علی صارمی را در یکی از روستاهای اطرف  بروجرد، بنام امیرآباد دفن کرده ایم و بروید آنجا!
 هیچ عنصری از سران دستگاههای اطلاعاتی، قضایی و باصطلاح پزشکی قانونی پاسخ  روشنی به این خانواده نداده است که بالاخره جنازه علی صارمی چکار کرده اند  و الان کجاست؟ خانواده نیز در ابهام و بهت و حیرت بسر میبرند که بالاخره چه  بر سر پیکر پاک عزیزشان آورده اند .

 کانون حمایت از خانواده های جان باختگان و بازداشتی ها این رفتارهای غیر  انسانی  را که در حق خانواده های مظلوم و بازمانده زندانیان سیاسی توسط  حکومت انجام میگیرد بشدت محکوم میکند.

ارسال دیدگاه