مقامات امنیتی: جنازه علی صارمی را در یکی از روستاهای اطرف بروجرد، بنام امیر آباد دفن کرده ایم و بروید آنجا!

هیچ عنصری از سران دستگاههای اطلاعاتی، قضایی و باصطلاح پزشکی قانونی پاسخ  روشنی به این خانواده نداده است که بالاخره با جنازه علی صارمی چکار کرده اند  و الان کجاست؟ (دنباله…)

نظام جلالی: دست های پشت پرده انفجار بمب در سفارتخانه‌های سوئیس و شیلی در رم

این انفجار ها به نفع و یا  ضرر مراکز قدرت دولتی است یا آنارشیست ها؟ از این انفجار ها چه کسانی سود می برند؟ با این انفجارها چه چیزی را می خواهند توجیه و یا لا پوشانی کنند؟ آیا این انفجار ها به انتخابات اخیر در ایتالیا و یا به اعتراضات ضد ‌دولتی یک هفته قبل  از آن  و به  شورش‌های جدی رخ داده  در روم ارتباط دارد؟ (دنباله…)

مهدی ضمیری: چرا باید از جولیان آسانژ و ویکی لیکس دفاع کرد؟

شاهکار آسانژ و ویکی لیکس در این بود که توانست  به اسنادی دست رسی پیدا کند که مربوط میشد به اختلافات داخلی در درون جناح بندیهای آمریکا بر سر استراتژی نو پس از شکست مفتضحانه در عراق و افغانستان و بر با د رفتن وجهه قلابی این کشور در عرصه جهانی و انتخاب اوباما بعنوان رئیس جمهور. (دنباله…)