بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در محکومیت اعدام علی صارمی

جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج اعدام ضدبشری علی صارمی را محکوم کردند.
جمعی از همبندیان زنده یاد علی صارمی جانباخته راه آزادی طی بیانیه ای که در اختیار “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران”قرار داده اند اعدام ضدبشری او را محکوم نمودند و به رژیم ولی فقیه هشدار دادن که با این اعدامها خللی در عزم و اراده آنها برای رسیدن به آزادی و دمکراسی ایجاد نخواهد کرد و آنها را مصصم تر از همیشه برای رسیدن به آن هدف والا به تلاشها و کوششهای خود خواهند افزود. متن بیانیه به قرار زیر می باشد:
ما زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر ضمن این اطلاعیه اعلام می داریم حکم غیرقانونی و غیر انسانی اعدام آقای علی صارمی را محکوم می نماییم. رژیم استبدادگر همیشه در صدد این بوده که رعب و وحشت در میان زندانیان سیاسی ایجاد کند ولی ما با اعدام کردن آقای علی صارمی ساکت نمی نشینیم و هر دم با مبارزات پی در پی خودمان این راه عظیم را ادامه می دهیم.

آقای علی صارمی یکی از مبارزین خلق ایران بود برای ما خیلی عزیز بود و برای همۀ زندانیان سیاسی جای افتخار است که در این راه عظیم جان بازند و شهید شوند.
هر چند که در سه ده حاکمیت رژیم استبدادگر جمهوری اسلامی ایران در قتل عام جوانان مبارز ایران دستش به خون آلوده بوده و مردم بر مبارزات مردمی خودشان افزوده اند .
ما دوباره به رژیم می گوییم که با اعدام کردن آقای صارمی و دیگر زندانیان اعدامی تن ما به لرزه در نمی آید و خودمان را نمی بازیم و هیچگاه سکوت نمی کنیم و همیشه پایدار و مقاوم و استورا ایستاده ایم

زنده باد آزادی،
زنده باد دمکراسی
زندانیان سیاسی: کریم عزیز معروف ،خالد حردانی ،سعید ماسوری، رضا شریفی بوکانی و حسن تفاح
۷ دی ماه ۱۳۸۹
بند ۲ زندان رجایی شهر کرج

http://hrdai.net
info@hrdai.net

ارسال دیدگاه