ادامه بازداشت خانواده و بی خبری از حبیب الله لطیفی

بازداشت دسته جمعی اعضای خانواده حبیب الله لطیفی در آخرین ساعات دیشب، نگرانی های گسترده ای را دامن زده است. هنوز انگیزه مسئولان امنیتی و نیز تعداد دقیق بازداشت شدگان مشخص نیست. معلوم نیست علاوه بر اعضای خانواده این دانشجوی محکوم به اعدام، چه افرادی بازداشت شده اند.

اطلاعیه شماره پنج کمپین سراسری نجات حبیب الله لطیفی:
ادامه بازداشت خانواده و بی خبری از حبیب الله لطیفی اعتراضات را دامن می زند

بازداشت دسته جمعی اعضای خانواده حبیب الله لطیفی در آخرین ساعات دیشب، نگرانی های گسترده ای را دامن زده است. هنوز انگیزه مسئولان امنیتی و نیز تعداد دقیق بازداشت شدگان مشخص نیست. معلوم نیست علاوه بر اعضای خانواده این دانشجوی محکوم به اعدام، چه افرادی بازداشت شده اند.

همچنین خبرهای تایید نشده ای مبنی بر بازداشت شماری از فعالان سنندجی منتشر شده است. این اتفاقات،‌ نگرانی ها و پرسش های زیادی را در خصوص وضعیت حبیب الله لطیفی به وجود آورده است. کمپین سراسری نجات حبیب الله لطیفی، بازداشت فراقانونی اعضای خانواده حبیب الله لطیفی را شدیدا محکوم می کند و بر این باور است که مقامات امنیتی با بازداشت اعضای خانواده حبیب الله لطیفی و فشار بر فعالان سنندجی تنها به ملتهب تر شدن فضای سنندج و کردستان کمک می کنند.

عدم اجرای حکم حبیب الله لطیفی (در روز گذشته) اقدام مثبتی بود و به بازگشت آرامش نسبی به فضای کردستان کمک کرد. اما بازداشت دسته جمعی اعضای خانواده این دانشجوی کرد بار دیگر نگرانی های زیادی را در بین افکار عمومی دامن زده است.

کمپین سراسری نجات جان حبیب لطیفی از مسئولان امنیتی درخواست می کند تا سریعا دستور آزادی خانواده حبیب الله لطیفی را صادر کنند و به بازگشت آرامش به افکار عمومی و مردم سنندج و کردستان کمک کنند.

خانواده حبیب الله لطیفی هیچ جرمی مرتکب نشده اند و تنها به شکل قانونی و مسالمت آمیز برای نجات جان فرزندشان تلاش کرده اند. قطعا ادامه بازداشت این خانواده واکنش های اعتراضی گسترده ای را به همراه خواهد داشت. مسئولان امنیتی و قضایی علاوه بر آزادی فوری تمامی بازداشت شدگان، باید با حسن نسبت، درخواست وکلای پرونده برای لغو این حکم را مورد بررسی قرار دهند.

حبیب الله لطیفى دانشجوى کرد محکوم به اعدام ، از حق دادرسى عادلانه در مراحل مختلف بازجویى ، بازپرسى و دادگاه محروم بوده است.

به گفته خانواده و وکلاى آقاى لطیفى ، تنها مستند قاضى پرونده براى اثبات اتهامات وارده به وى ، اعترافات این دانشجوى کرد تحت فشار و شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات بوده است . حبیب الله لطیفى در دادگاه همه اتهامات را رد کرده و گفته است که اعترافات گرفته شده از وى تحت فشار بوده و او آنها را قبول ندارد.

کمپین از همه نهادهای بین الملی و مخالفان حکم اعدام درخواست می کند تا با حساسیتی ویژه برای لفو کامل حکم اعدام حبیب الله لطیفی تلاش کنند و خواستار آزادی فوری اعضای خانواده این زندانی کرد شوند.

ارسال دیدگاه