پیام رضا شهابى به مناسبت سال جدید میلادى

 رضا شهابى کارگر زندانى در بند ۲۰۹ زندان اوین که به دلیل دفاع از حقوق و مطالبات کارگرى و پافشارى بر حق داشتن تشکل هاى مستقل کارگرى اکنون و به مدت نزدیک به ۷ ماه است که در بند مى باشد، به مناسبت اغاز سال ۲۰۱۱ میلادى پیام تبریکى به کارگران سراسر جهان صادر کرده است.

متن پیام به شرح زیر می باشد:

کارگران و تشکل هاى کارگرى در سراسر جهان !
اکنون که در آستانه ى سال جدید میلادى (سال ۲۰۱۱) قرار داریم ،مایلم تبریک خود را بدین مناسبت به تمامى شما عزیزان ،همکاران و هم طبقه اى ها در هر جاى دنیا که هستید اعلام کنم.
در مدتى که من و دیگر همکاران و کارگران به دلیل پیگیرى مطالبات خود و از جمله حق مسلم تشکل خواهى ،تحت تعقیب ،اخراج و حبس بوده ایم ،کارگران و تشکل هاى کارگرى بسیارى از ما اعلام حمایت کرده اند و مراتب اعتراض خود را نسبت به رفتار هاى انجام شده علیه ما ابراز داشته اند.از جمله در مدت بازداشت من و در دوره ى اعتصاب غذاى اینجانب ،حمایت هاى مختلفى از سوى کارگران در سراسر جهان انجام شده است.

من ضمن تقدیر و تشکر از تمامى این اعلام حمایت ها امیدوارم که ما کارگران بتوانیم با همبستگى هرچه بیشتر ،همدلى و اتحادمان در راستاى به دست آوردن خواسته ها و مطالباتمان و براى به دست اوردن زندگى انسانى و رسیدن به عدالت و آزادى و برابرى تلاش کنیم و روز به روز نیز موفق تر شویم و سرانجام بتوانیم از مناسبات سرمایه دارى موجود عبور کنیم و به حق خود برسیم.

امیدوارم روزى فرا برسد که ما با آرامش و بدون جنگ و خونریزى در کنار یکدیگر یک زندگى شرافتمندانه و انسانى داشته باشیم.
در پایان بار دیگر با تبریک سال جدید میلادى آرزوى سلامت ،موفقیت و اتحاد براى تمامى کارگران ،تشکل هاى کارگرى را دارم و دست همه ى شما را به گرمى میفشارم.

رضا شهابى کارگر زندانى
بند ۲۰۹ زندان اوین- تهران
۵ دیماه ۱۳۸۹- ۲۶ دستمبر ۲۰۱۰

ارسال دیدگاه