چه کسى از بحران کره بهره میبرد؟

شرایط در شبه جزیره کره ناپایدارتر شده است. و این امر زمانى آغاز شد که پرزیدنت Lee Myung-Bak در کره جنوبى اجراى آن به اصطلاح سیاست خورشید تابان را که رئیس جمهور سابق Kim Dae Jungs پیشه خود نموده بود٬ با پشتیبانى تمام و کمال از جانب آمریکا که به شرایطى پر تنش جهت توجیح حضور نظامى خود در منطقه نیاز دارد٬ به کنارى گذاشت براى اینکه به سیاستى خصمانه و مقابله جویانه بر علیه همسایه شمالى خود روى آورد.

مترجم: پیام پرتوى
تشنجات میان دو کره هر چه عمیقتر شد٬ زمانیکه کره جنوبى در بهار سال گذشته بدون در دست داشتن هیچگونه مدرکى کره شمالى را متهم نمود که کشتى جنگى کره جنوبىCheonan را در جریان یک مانور نظامى٬ بهمراه نیروى دریایى ایالات متحده آمریکا بعنوان طرف دیگر شرکت کننده٬ در آبهاى مورد اختلاف در غرب دریاى کره غرق نموده است. براى اینکه اساسا گفتگویى در مورد عادى نمودن موقعیت متشنج میان دو کشور آغاز شود٬ کره جنوبى از کره شمالى خواسته است که بخاطر آن حادثه اى که کره شمالى شرکت در آن را تکذیب مینماید از کره جنوبى عذر خواهى نماید٬ امرى که شرایطى آشتى ناپذیر را با حوادث نظامى مکرر در امتداد مرزهاى مورد اختلاف آبى بوجود آورده است.

باید گفته شود که موارد فوق پیشینه آن تیترهاى جنگى هستند که رسانه هاى خبرى را مملو از خود نموده اند٬ البته همگى  بر علیه کره شمالى٬ همان رسانه هایى که دهه ها کره شمالى را به عنوان کشورى متجاوز به تصویر کشیده اند.    
هیچ انتقادى از منابع مطرح نشد٬ به هر حال نه در ابتدا. رسانه هاى خبرى تنها ادعاهاى کره جنوبى را مبنى بر اینکه کره شمالى کاملا بدون هیچ دلیلى جزیره Yeonpyeong را با شلیک بى امان گلوله هاى توپ خود مورد حمله قرار داد را منتشر مینمایند٬ پس از آن گله اى از “متخصصان” بسرعت آغاز به خیال بافى در مورد مقصود٬ از این حمله از لحاظ منطقى کاملا مضحک٬ نمودند.

براى اینکه چنین است. همه بر این امر واقفند که کره شمالى کمترین امکان لازم نظامى را در اختیار دارد و از این نظر قادر به مقایسه خود با کره جنوبى که توسط آمریکا پشتیبانى میشود نیست. بنابراین مقصود اصلى از این حمله که بصورتى خود بخودى به کره شمالى نسبت داده میشود را باید در وراى این منطق٬ ترجیحا با آن بى منطقى که کره شمالى با آن توصیف میشود جستجو کرد.
در میان دریایى از تحریکات٬ اینجا و آنجا نظراتى منطقى نیز پدیدار میشوند. “براى من تصور این امر که کره شمالى کارى را بدون دلیل انجام بدهد غیر ممکن است”٬ این را Linus Hagström٬ یکى از اعضاى انستیتوى سیاست خارجى سوئد به روزنامه Expressen  گفت (١١/٢٣)
Linus Hagström بر عکس بر این باور است که آن مانور دریایى که کره جنوبى در این روزها در آبهاى مورد اختلاف٬ حول و حوش Yeonpyeong انجام داده است توانسته شکلى از سوء تفاهم را بوجود بیاورد. جریان حتى میتواند به این ترتیب باشد که چند گلوله تمرینى توپ سربازان کره جنوبى به منطقه تحت کنترل کره شمالى٬ که فقط چند میل دریایى با آنجا فاصله دارد٬ اصابت نموده باشد؟

ما نمیدانیم٬ اما ما میدانیم که کره چنوبى در این روزها مانور بزرگى را با شرکت ٧۰۰۰۰ نفر (١١/٢٣  SVD) [یک روزنامه سوئدى ـ مترجم] در و داخل آبهاى حوالى Yeonpyeong انجام داده است. ما میدانیم که کره شمالى در رابطه با این مانور از قبل اخطار داده و گفته بود که به هر گونه عمل تحریک آمیز پاسخى صریح خواهد داد. و ما میدانیم که کره شمالى ادعا نموده است که Yeonpyeong توسط دشمن مورد حمله قرار گرفت.
در مورد اعادى دوم٬ توجه داشته باشید که از جمله روزنامه Dagens Nyheter گزارش داد که “به گفته ساکنان جزیره٬ که خبرگزارى AFP (خبرگزارى فرانسه) با آنان گفتگو کرده است٬ مدت کوتاهى پیش از آغاز حمله کره شمالى٬ تمرینات توپخانه کره جنوبى در جریان بود (١١/٢٣).

مثل همیشه حقیقت اولین قربانى جنگ است٬ اما کمى اعتدال و بیان حقیقت بى ضرر نیست. اما چه متیوان گفت در مورد وزیر امور خارجه Carl Bildt (وزیر امور خارجه سوئد) که خواب آلود و بدون اینکه براى یافتن حقیقت کاوش نماید در سایت خود اینچنین مینویسد: ” گلوله باران ناگهانى یک جزیره معتلق به کره جنوبى بوسیله کره شمالى٬ منتهى به زیر سوال بردن طبیعت و نیتهاى رژیم کره شمالى میشود. 
با توجه به اینکه سوئد پس از پایان جنگ در سال ١٩۵٣ در کمیسیون بیطرف نظارت (NNCC) در Panmunjom واقع در مرز میان کره شمالى و جنوبى نماینده اى دارد٬ جایى که مذاکرات پراکنده صلح در جریان است٬ باید این اظهار نظر را بحساب یک سوء رفتار عمیق گذاشت. آن وزیر از خود راضى دولت٬ Bildt٬ همانند یک فیل در یک مغازه چینى فروشى عکس العمل نشان میدهد. 

شاید که بتوان ادعاهایى جدال برانگیز را عنوان نمود٬ اما ما هنوز هم میگوییم که اتهامات مطرح شده بر عیله کره شمالى عجیب و غریب است. لیبرالها به هر شکلى که میخواهند در مورد رژیم Pyongyang فکر کنند٬ اما تنها آن کسى که منطق را در روى قفسه کلاه جاى گذاشته است میتواند تصور نماید کره شمالى بدنبال جنگ با آمریکاست.
بر عکس٬ از سال ١٩۵٣ کره شمالى بدون دستیابى به موفقیتى کوشش نموده است قرار داد صلحى با آمریکا و کره جنوبى منعقد نماید. ابتکار اخیر کره شمالى در ژانویه سال پیش مورد قبول واقع نشد.
این آمریکاست که علاقمند به حفظ تشنجات در شبه جزیره کره است٬ بخصوص بخاطر تضاد استراتژیکى خود با چین و نه با کره شمالى.

براى خواندن مطلب به زبا اصلى به سایت زیر مراجعه کنید.
http://proletaren.se/ledare/vem-tjanar-pa-konflikt-i-korea

 
۲۰۱۰-۱۱-۲۳
Proletären är organ för Kommunistiska Partiet. Grundad 1970

ارسال دیدگاه