انجمن اقتصاددانان خاورمیانه بازداشت رییس دانا را محکوم کرد

انجمن اقتصاددانان خاورمیانه با انتشار بیانیه ای بازداشت فریبرز رییس دانا را محکوم کرد.

کلمه
«انجمن اقتصاددانان خاورمیانه» که نهادی بین المللی شامل جمعی ازاقتصاددانان علاقمند به مسایل خاورمیانه است، در بیانیه ای که روز بیست دسامبر منتشر کرده، ضمن تجلیل از مقام علمی رییس دانا، می نویسد: «بازداشت دکتر رییس دانا به دلیل دیدگاههایش در زمینه مسایل اقتصادی نقض حقوق بشر و آزادی دانشگاهی است.».

این انجمن در ادامه بیانیه اش آورده است:«در حالی که درجوامع دموکراتیک دانشمندان و دانشگاهیان آزادند و حتی تشویق می شوند تا در گفت وگو در باره مسایل مربوط به امور سیاست های عمومی مشارکت کنند، دکتر رییس دانا به دلیل بیان دیدگاه تخصصی اش در رابطه با وضع اقتصادی ایران و سیاست های دولت دستگیر شده است.»

گفتنی ست رییس دانا از اقتصاددانان منتقد هدفمند سازی یارانه ها بلافاصله پس از اظهار نظری منتقدانه در این رابطه بعد از اعلام اجرای این برنامه بازداشت شد.

ارسال دیدگاه