نامه دانشگاهیان ایرانی خارج از کشور در اعتراض به دستگیری فریبرز رئیس دانا

 ما امضاء کنندگان زیر٬ استادان و مدیران دانشگاههای مختلف دستگیری همکارمان دکتر فریبرز رئیس دانا٬ اقتصاد دان و نویسنده سرشناس را محکوم می کنیم و آزادی فوری و بدون قید و شرط او را خواستاریم.

٢٢ دسامبر ٢٠١٠
دکتر رئیس دانا روشنفکری با شهامت است که بطور پیگیر سیاست های اقتصادی و اجتماعی حکومت اسلامی را به نقد کشیده است٬ و از همین رو نیز همواره هدف تعرض دستگاههای امنیتی گوناگون رژیم بوده است. رئیس دانا، بعنوان عضو هیئت اجرائی کانون نویسندگان ایران٬ تبه کاری های حکومت را افشاء نموده و از حقوق اکثریت مردم کشور یعنی زحمتکشان و کارگران دفاع کرده است .
دولت محمود احمدی نژاد، در برابر بحران روزافزون اقتصادی و سیاسی کشور و در تدارک اجرای سیاست بحث انگیز حذف یارانه ها٬ تلاش می کند تا منتقدانی همچون دکتر رئیس دانا را خاموش کند.
ما از تمامی مردم مترقی جهان و از سازمانهای بین المللی می خواهیم که نقض مستمر حقوق بشر در ایران را محکوم کنند٬ و آزادی دکتر رئیس دانا و دیگر زندانیان سیاسی ٬ فعالین زنان٬ رهبران دانشجوئی٬ رهبران کارگری٬ هنرمندان و روزنامه نگاران را خواستار شوند.
امضاء کنندگان (بترتیب الفبا)

Abrahamian, Ervand, City University New York, USA
Alamdari, Kazem, California State University, USA
Behnia, Kamran, Ecole Sup�rieure de Physique et de Chimie Industrielles, France
Baraheni, Reza, York University, Canada
Behdad, Sohrab, Denison University, USA
Behtoui, Alireza, Stockhom University, Sweden
Bina, Cyrus, University of Minnesota, USA
Deraye, Minoo, York University, Canada
Farahani, Fataneh, Stockholm University, Sweden
Farhang, Mansour, Bennington College, USA
Fouladi, Marie Ladier, Centre National de la Recherche Scientifique, France
Ghorashi, Reza, Stockton University, USA
Hassanpour, Amir, University of Toronto, Canada
Hoodashtian, Ata, Management Institute of Canada
Hosseini, Hamid, Kings College, USA
Izadi, Kazem, Tehran University, former.
Jahanbegloo, Ramin, University of Toronto, Canada
Kardavani, Kazem,
Karimi-Hakkak, Ahmad, University of Maryland, USA
Khalili, Laleh, School of Oriental and African Studies, London, UK
Khosrokhavar, Farhad, Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, France
Mahdi, Ali Akbar, Ohio Wesleyan University, USA
Mansoor, Hassan, American Graduate School of Business & Economics, France
Moazmi Behrooz, Loyola University New Orleans, USA
Moghissi, Haideh, York University, Canada
Mojab, Shahrzad, University of Toronto, Canada
Navai, Shahin, Humbold University, Germany
Nomani, Farhad, American University of Paris, France
Pakdaman, Nasser, University of Paris, France, former
Parsa, Missagh, Dartmouth College, USA
Paivandi, Saeed, University of Paris, France
Payrow Shabani, Omid. A, University of Guelph, Canada
Rahnema, Saeed, York University, Canada
Schirazi, Asghar, Free University of Berlin, former, Germany
Tahmasebi, Victoria, University of Toronto, Canada
Tavakoli-Targi, Mohamad, University of Toronto, Canada
Tohidi, Nayereh, California State University, USA
Vahabi Mehrdad, University of Paris France
Vahabzadeh, Peyman, University of Victoria, Canada
Zanganeh, Hamid, Widener University, USA

ارسال دیدگاه