نامه شدید اللحن “ث ژ ت” در اعتراض به تعقیب و بازداشت رضاشهابی و سایر فعالین کارگری

ما یکبار دیگر اعتراضمان را بخاطر نقض مکرر آزادیهای کارگری و تلاش متداوم حکومت ایران برای سرکوب اتحادیه های مستقل کارگری اعلام میکنیم.

به: سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس

آقای سفیر،
ما یکبار دیگر اعتراضمان را بخاطر نقض مکرر آزادیهای کارگری و تلاش متداوم حکومت ایران برای سرکوب اتحادیه های مستقل کارگری اعلام میکنیم.

ث ژ ت در جریان وخیم شدن سلامتی آقای رضا شهابی که ۶ ماه است بدون دلیل در زندان نگه داشته شده است قرار دارد. ما به شدت رفتار و منش مقامات ایران را که با بکارگیری قدرت دولتی سعی در سرکوب فعالیتهای مستقل کارگری با وجود تعهدات بین المللی خود دارد محکوم میکنیم. ما بشدت از دستگیری فعالین کارگری و اعمال شکنجه گرانه و بربریک اعتراف گیری برای توجیح زندانی نمودن فعالین کارگری خشمگین هستیم. “منفعت” آقای شهابی پس از ۶ ماه زندان این بوده است که اینک جانش نیز بخاطر اعتصاب غذایی که شما در قبال آن مسئول هستید در خطر است.

ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی و تمامی فعالین کارگری زندانی و خاتمه تعقیب قضایی آنان هستیم.

با احترم به شما،
ژان فرانسوا کورب
رئیس روابط اروپا و بریتانیا
ث ژ ت

———————————————————
ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
info@workers-iran.org

ارسال دیدگاه