تصور کنید که حضرت محمد در قطب شمال زندگی‌ میکرد

فکر میکنید آیات قرآن و احادیث دینی به چه شکلی‌ نازل میشدند؟

- کلی  حکم فقهی در باره جماع با پنگوین ها و شیرهای دریایی می داشتیم.

- در قرآن ، جهنم مکانی می بود که سرما در آن بیداد می کرد و بهشت ، جایی بسیار گرم بود و مثلا ایه زیرنازل میشد:

- ” همانا خداوند بندگان نیکوکارش را به بهشت میبرد، از شدت گرما در آنجا تمام بدن ها برنزه می شود و همیشه آتشی برای گرم کردن وجود دارد ، در بهشت هیچگاه باران  یا برف نخواهد بارید .

- مقدار دیه به جای شتر و گوسفند، به تعداد پنگون و شیر دریایی تغییر می یافت.

- در جهنم ، بنا به گفته قران ، خرس دریایی بود که با افراد در سرمای زیاد گلاویز می شد.

- طبق آیه قرآن در سال تولد محمد، یک سری خرس قطبی به خانه های اسکیموها حمله می کردند، اما توسط مرغان دریایی که برف (!) حمل می کردند، کشته می شدند.

- فطریه رو به جای گندم روی گوشت فک میبستن.

- حضرت محمد هر روز برای عایشه یه آدم برفی درست میکرد که باهاش بازی کنه

- امام حسین هم تو قطب شمال به همراه ۷۲ نفر از یارانش یخ میزد.

- سلمان فارسی‌ به اعراب چگونگی‌ ساختن ایگلو را یادمیداد،

- حضرت علی‌ شب‌ها هیزم میبرد در خونه فقیر فقراها.

- ۵ تن آل عبا به ۵ تن ال کرسی تغییر نام میدادند.

- امام رضا ضمانت بوفالو رو میکرد.

- به علت سرمای هوا مناسک حج به یک روز کاهش میافت.

- حجاج باید آخر روز ، گلوله برفی به طرف شیطان پرتاب میکردند.

- حضرت محمد با سورتمه برفی میرفت به معراج.

- افراد زنا کار رو به جای سنگسار، یخسار میکردند.

-خاورمیانه در قرن بیست و یکم بهترین نقطه روی زمین بود دارای ساکنانی روشنفکر و با سواد، و به جای اون کانادا و آلاسکا به مرکز ترویج تروریسم و خرافات در دنیاتبدیل می‌شدند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.