آخرین وضعیت رضا شهابی کارگر زندانی در اوین

بر اساس خبری که به تایید خانواده رضا شهابی رسیده است، دادگاه انقلاب به جای بررسی مراحل آزاد کردن رضا شهابی مستقیما پرونده ی رضا را برای محاکمه در دستور کار قرار داده است و رضا شهابی را در صبح روز یکشنبه ۲۸ آذرماه به دادگاه انقلاب واقع در خیابان انقلاب منتقل کرده اند تا دادگاهش تشکیل شود.
 در ابتدا می خواستند رضا را در شعبه ی ۱۵ دادگاه به ریاست قاضی صلواتی و با وکیل تسخیری محاکمه کنند، ولی با واکنش و اعتراض رضا مواجه شدند واو عنوان کرده  که وکیل من آقای مسعود شفیعی است و در نتیجه دادگاه تشکیل نشد. این در حالی است که تا کنون به اقای شفیعی اجازه ی دیدن پرونده یا ملاقات با رضا و یا هرگونه دسترسی به مراجع قضایی را نداده اند.پس از لغو جلسه ی دادگاه آقای شفیعی به شعبه مراجعه کرد و عنوان کرد که وکالت آقای شهابی را او بر عهده دارد و نامه ی ملاقات دریافت کرد و قرار شده که به زندان رفته و با رضا ملاقات کرده و پس از اخذ امضاء موکل، پرونده را جهت مطالعه دریافت کند و پس از آن دادگاه در آینده و با وکالت او تجدید شود.
رضا را به زندان برگرداندند و دوستان و خانواده اش او را درون ماشین مخصوص انتقال زندانیان در حالی که دستبند به دستش زده شده بود دیدند و برایش دست تکان دادند، او خندان بود و به نظر می آمد روحیه اش هنوز عالی است.

همچنین شهابی کارگر زندانی در بند ۲۰۹ زندان اوین، اعلام کرده که با توجه به جریان افتادن بررسی پرونده اش و به ویژه نظر به درخواست های مکرر جنبش کارگری از وی ،او از شامگاه روز یکشنبه ۲۸ آذرماه به اعتصاب غذای خود پایان خواهد داد اما چنانچه در بررسی پرونده اش و  صدور حکم آزادیش اخلالی ایجاد شود او مجددا دست به اعتصاب غذا خواهد زد.رضا از تمامی کسانی که از وی حمایت کرده اند تشکر کرده و خواسته است سلام وی را به همه ی آنان ابلاغ کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

ارسال دیدگاه