بیانیه‌ی جمعی از فعالین چپ ایران پیرامون بازداشت دکتر فریبرز رئیس دانا

رئیس‌دانا “زندانی” شد تا قیمت‌ها “آزاد” شود!
پس از ماه‌ها کشمکش بین دولت و مجلس در نهایت طرح موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شد. این طرح اگر چه زائیده‌ی ذهن خلاق! مدیران اقتصادی دولت فعلی نمی باشد و پیشینه‌ی آن به دولت‌های قبلی برمی‌گردد،  اما دولت احمدی‌نژاد از ابتدا به یاری نیروهای نظامی و شبه نظامی و ساز و برگ سرکوبگر دولت، عزمی جدی در اجرای برنامه‌های نولیبرالی مذکور داشت.

ساعاتی پس از اعلام اجرای این طرح، دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان چپ و منتقد جدی برنامه‌های نولیبرالیستی مذکور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. گرچه این نوع برخوردها تازگی ندارد و پیش از این نیز چهره‌های منتقد به شدیدترین نحوی سرکوب شده اند.، اما ما جمعی از فعالین چپ ایران برخورد اخیر را نه برخوردی فردی با فردی به خصوص، بلکه برخورد با جریانی می دانیم که فریبرز رئیس دانا بخشی از آن  را نمایندگی می کند.
فریبرز رئیس دانا روشنفکر متعهدی است که در گیر و دار مناسبات منفعت طلبانه‌ی موجود دفاع از حقوق زحمتکشان و کارگران جامعه، و در دفاع از انسان و انسانیت را در اولویت گفتار و کردار خود قرار داده است. وی در راه این آرمان انسانی علی‌رغم توان بالای علمی‌اش، حضور در میان طبقات و اقشار محروم جامعه و پیوند با مطالبات و خواست‌های آن‌ها را به حضور در کلاس‌های رخوت آور دانشگاه ترجیح داد و راز پر شکوه انسانی زیستن را درک کرده است.

بازداشت رئیس دانا نشان داد  حاکمیت جمهوری اسلامی عزمی جدی در اجرای طرحی دارد که هم اکنون بسیاری از کشورهای کم توسعه‌ی جهان آثار و تبعات ویران‌گر آن را دریافته اند. دولت سرمایه سالار نظامی حاکم با یاری اقتصاددانان جیره و مواجب بگیر خود نولیبرالیسم اقتصادی در قالب دروغین و ریاکارانه‌ی طرح تحول اقتصادی را در زمانه ای اجرا می کنند که از سویی کشور در یکی از بحرانی ترین شرایط اقتصادی خود به سر می برد و از سوی دیگر با ایجاد فضای سنگین سرکوب و اختناق هیچ صدای منتقدی تحمل نمی گردد.
در این شرایط است که بازداشت دکتر فریبرز رئیس دانا پیام واضحی است که دولت سرمایه سالار احمدی نژاد به همگان می دهد. این پیام چیزی نیست جز این که عزم دارو دسته های نظامی و امنیتی برای کلید زدن کودتای دوم که این بار از جنس اقتصادی و تعرض به معیشت حداقلی مردم است، جدی می‌باشد. به همین دلیل بر تمامی نیروهای ترقیخواه و انسان‌گرای ایران و جهان است که با صدایی بلند خواستار آزادی فریبرز رئیس دانا به عنوان اولین کسی که شجاعانه در برابر این کودتای اقتصادی ایستاد، بشوند.

ما به عنوان جمعی از فعالان چپ ایران از همه‌ی شهروندان ایرانی با هر گرایش سیاسی و تمامی وجدان های بیدار جهان می خواهیم در برابر این کودتاگران سکوت نکنند و خواست آزادی اقتصاددانی که سخنی جز دفاع از حقوق فرودستان جامعه نگفته است را به خواست همگان تبدیل سازند.

در این دوره ما فکر میکنبم آن حقیقت نهفته در عمق جامعه ایرانی به سطح آمده ونماد آن دستگیری دکتر رئیس دانا به مثابه نماینده‌ی زحمتکشان جامعه است ودر طرف مقابل نمایندگان نوایبرال اقتصادی با پشتوانه نیروهای نظامی‌شان و طیف‌های مختلفشان که زنجیره ای از هاشمی رفسنجانی  تا احمدی نژاد را تشکیل  می دهند  در مقابل هم صف ارایی کرده‌اند. 

ملارشی سرمایه‌سالار اسلامی اینک بیش از هر زمان عزم خود را در به ویرانی کشاندن حداقل معیشت فرودستان جزم کرده است و گویا جامعه ایرانی به استقبال یک دوره تاریخی سیاه  می‌رود.
بر همه آزادی خواهان به صورت اعم و نیروهای چپ به صورت اخص میباشد که در برابر این صف ملارشی-نظامی نولیبرال  با دفاع از  دکتر فریبرز رئیس دانا  صف آرایی کنند.

۲۸ آذر ۱۳۸۹
جمعی از فعالین چپ ایران

ارسال دیدگاه