هادی حیدری کاریکاتوریست، و دو عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت بازداشت شدند

گزارش ها حاکی است که هادی حیدری، کاریکاتوریست، همراه با محمد شفیعی و علیرضا طاهری، دو عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت در تهران، بازداشت شده اند.

رادیو فردا
این گزارش ها همچنین حاکیست که فاطمه عرب سرخی، دختر فیض الله عرب سرخی، فعال سیاسی زندانی، بازداشت شده است.

هنوز دلیل بازداشت این چهار نفر اعلام نشده است. بر اساس این گزارش ها، شمار زیادی از اعضای شاخه جوانان جبهه مشاکرت به اداره اطلاعات تهران احضار شده اند.

ارسال دیدگاه