پس از صد روز انفرادی: قوه قضائیه مسئول سلامتی نسرین ستوده است

گفتگو با رضا خندان در باره هفتمین روز اعتصاب غذای خشک نسرین ستوده در زندان (دنباله…)

اولین کمپین روبان سفید در خاورمیانه / مردان لبنان برای قانون« حمایت از زنان دربرابر خشونت های خانگی» امضا جمع می کنند

در ۲۵نوامبر ۲۰۱۰، لبنان با تشکیل نخستین کمپین روبان سفید در خاورمیانه به ۵۵ کشور سراسر دنیا پیوست. این کمپین بوسیله «خشونت و استثمار کافی است» (ائتلافی برای وضع قانون برای حمایت از زنان دربرابر خشونت های خانوادگی) و «آکسفام جی بی» در ۲۵نوامبر شروع شده و ۱۶روز ادامه خواهد داشت. (دنباله…)

جایزۀ حقوق بشر فیلم آلمان به فیلم “جنبش سبز” علی صمدی اعطا شد

“جنبش سبز” در نورنبرگ جایزۀ حقوق بشر فیلم آلمان را دریافت کرد و در جشنوارۀ “با ۱۴ فیلم دور دنیا می گردیم” برلین از فیلم و کارگردانش تقدیر شد. ادامه »

قـاصد تزار

مسئله ملى و حل آن یکى از معضلات جنبش کمونیستى ایران بوده و در حال حاضر نیز هست. احزاب و سازمانهاى مختلف قادر به ارائه نظرى واحد در این زمینه نیستند. برخى به چپ میزنند و برخى به راست. “قاصد تزار” بخشى از کتاب “لنین” که توسط  Stefan Lindgren به نگارش در آمده است میباشد. لنین در این بخش از کتاب به این سوال پاسخ میدهد. (دنباله…)