نامه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ به رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با اذیت و آزار فعالین مستقل اتحادیه ای

ما از شما می خواهیم که حمله و خشونت علیه اعضای اتحادیه های کارگری را متوقف سازید. ما همچنین از شما می خواهیم که منصور اسانلو و همه فعالین سندیکایی که با اتهامات واهی زندانی شده اند را  آزاد کنید و اجازه دهید که آنها به فعالیتهای مشروع اتحادیه ای چود بپردازند.

۷ دسامبر ۲۰۱۰
رهبر جمهوری اسلامی ایران
دفتر رهبری
خیابان جمهوری اسلامی، انتهای خیابان شهید کشوردوست، تهران، ایران

موضوع: اذیت و آزار فعالین مستقل اتحادیه ای

به نمایندگی از کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ که نمایندگی‌ ۸۶۵،۵۷۳ کارگر را دارد اعتراض شدید خودم را نسبت به حملات مکرر به جنبش مستقل اتحادیه های کارگری در ایران اعلام می دارم.

کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری( آی تی  یو سی)  به اطلاع کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ رسانده  است  که روز دوشنبه  ۲۳ نوامبر، مرتضی کمساری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد دستگیر شده است. او از طریق نامه به دادگاه فراخوانده شده بود و به محض حضور در آنجا دستگیر می گردد.

روز دوشنبه ۱۷ نوامبر،  دادگاه  شهرستان شوش ۳ نفر از کارگران هفت تپه، علیرضا سعیدی ، بهروز مولا زاده ، و بهروز نیکوفر را به اتهام ” توهین به رهبر”  به ۶ ماه زندان محکوم کرد.  واضح است که هدف از  این اتهام ساختگی  آن بوده است که از فعالیت به حق سندیکایی آنان جلو گیری شود . 

 در ۹ نوامبر ، همایون جابری به مدت ۹ روز در زندان رجایی شهر بازداشت گردید . او روز سه شنبه در حالی که به همراه همسر غلامرضا غلام حسینی،  برای  اطلاع از وضعیت غلامرضا  به اداره اطلاعات رفته بود،  دستگیر گردید. بعد از دستگیری ، عوامل اطلاعاتی به خانه ایشان رفته ، کامپیوتر و کتابهای او را با خود می برند و به همسر او اخطار می کنند که  اگر  همایون جابری  با آنها همکاری نکند ” برای مدت طولانی” در باز داشت به سر خواهد برد . در ۲۰ نوامبر او با قرار وثیقه ۳۰ هزار دلاری آزاد می شود . 

در سوم نوامبر،  سعید  ترابیان دبیر روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد  و همکار او   غلامرضا غلام حسینی، عضو سندیکا،  در یک کافه انترنیتی مورد حمله قرار گرفتند؛  به محض ورود آنان به کافه انترنتی، ۶ مرد به آنجا وارد می شوند و آن دو را کتک  می زنند و سپس کشان کشان با خود به زندان می برند. سعید ترابیان بعد از باز جویی و تهدید با قید وثیقه آزاد می  شود،  اما از غلامرضا غلام حسینی تا کنون خبری در دست نیست؛ جز اینکه هنوز در بازداشت بسر می برد.

ما از شما می خواهیم که حمله و خشونت علیه اعضای اتحادیه های کارگری را متوقف سازید. ما همچنین از شما می خواهیم که منصور اسانلو و همه فعالین سندیکایی که با اتهامات واهی زندانی شده اند را  آزاد کنید و اجازه دهید که آنها به فعالیتهای مشروع اتحادیه ای چود بپردازند.

در اینجا به شما تعهد ایران به رعایت  ICCPR و ماده(۱) ۲۲ و مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کارکه تاکید بر حق ایجاد و پیوستن به تشکلات کارگری دارد،را متذکر میشویم. با این تاکید از شما خواست دار آزادی بدون قید و شرط تمام فعالین کارگری هستیم. بعنوان یک عضو سازمان جهانی کار ایران موظف است که حقوق بنیادین فعالین کارگری را رعایت نماید.

ما اطمینان داریم که شما به این امر مهم حتما توجه خواهید کرد.

با احترام،
کنفدرا سیون  اتحادیه های کارگری نروژ
KARIN BEATE THEODORSEN
HEAD OF INTERNATIONAL DEPARTMENT

رونوشت به:
THE NOWEGIAN MINISTRY OG FOREIGN AFFAIRS
THE IRANIAN EMBASSY TO NORWAY
THE INERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION
THE ROYAL NORWEGIAN EMBASSY IN TEHRAN

ارسال دیدگاه