بگو نه به جنگ!

اثر حسام فریاد
وقتی همه در خوابند      پیغام ِ تو بیداریست      چشم همه گر بسته ست     گوشِ تو به هوشیاریست

Begoo Nah Beh Jang
بگو نه به جنگ
Say No To War
**********************

Word:Shahriar Dadvar
سروده: شهریار دادور
Music & Voice: Hesam Faryad
موسیقی و صدا : حسام فریاد
Arrangement: A.M
تنظیم : الف .میم
English Interpretation: Ava
برگردان انگلیسی سروده : آوا
***************************
این اثر نخست نزدیک به دو سال پیش از این در نت روحپخش گشت
همزمان با دهم دسامبر سال ۲۰۰۸ روز جهانی صلح و اینبار نیز در
همین روز با شما روحپخش می شود .اگر فرتوری در این نماهنگ
هست که از جنگسازان آن دوران یاد می کند و جنگسازی در این
روزها از فرتورهای ما جا مانده بر ما ببخشایید ، چرا که این اثر پیشتر
نیز با مردم روحپخش شده بود تنها برای یک روز و سپس از روی نت برداشته شد .با سپاس
****************************************­*******
http://soundcloud.com/hesamfaryad/beg

http://www.backupflow.com/g.htm?id=53766
****************************************­**********
بگو نه به جنگ

وقتی همه در خوابند
پیغام ِ تو بیداریست
چشم همه گر بسته ست
گوشِ تو به هوشیاریست
وقتی که دو گرگِ شب
با یک دهنِ خونین
بر جانِ هم افتادند
تدبیر ِ تو هوشیاریست
گرگان همگی با هم
درنده و بد خویند
در جنگِ دو گُرگِ بَد
سهم ِ تو به ویرانیست/۲

نه سهمِ من از این است
نه سهمِ تو از آن است
ما هر دو به یک نسبت
سهمی که به قربانیست۲

مگذار که دستِ جنگ
ویران کند این خانه
بر باد شود هستی
با میلِ دو دیوانه
باید که بگویی نه
نه جنگ و نه این گرگان
شایسته انسان نیست
خاکسترِ صد ویران /۲

باید که به هر جنگی
نه گفت و هزاران بار
نه را به زبان آورد
صد بار اگر صدبار /۲
باید که شود تکرار
نه جنگ و نه این گرگان
باید که جهان باشد
ماوایِ منِ انسان

——————————————–
http://www.hesamfaryad.com

ارسال دیدگاه