توقیف سه فروند از کشتی های ایران در سنگاپور

بر اساس اطلاعات دریافتی سه فروند از کشتی های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نام های سهند، سبلان و توچال در کشور سنگاپور طی روزهای اخیر و با حکم دادگاه این کشور توقیف شده است.

آتى نیوز
بنابر این گزارش علت اصلی این توقیف، بدهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بانک های خارجی اعلام شده است. این کشتی های با ظرفیت هر یک ۶۵۰۰ TEU کانتینر از بزرگترین کشتی های ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید.

در همین حال کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مبالغ مورد نظر را تهیه کرده اما با مخالفت بانک های مزبور مواجه شده است و به نظر می رسد بزودی کشتی های توقیفی به حراج گذاشته خواهد شد.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی دو سال گذشته بیش از ۸۰ فروند کشتی با استفاده از تسهیلات بانک های خارجی خریداری کرده که ماهیانه مبالغ هنگفتی بابت آنها قسط پرداخت می کند.

طی ماه های اخیر کشور آمریکا با استفاده از ابزارهای مختلف سعی در تحریم هرچه بیشتر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن در سراسر جهان کرده و بسیاری از دارایی ها این شرکت را به بهانه های مختلف توقیف کرده است.

آمریکا بدون ارائه سندی ، حمل سلاح های غیر متعارف و کمک به برنامه های هسته ای ایران را دلیل اصلی تحریم ها اعلام کرده ، موضوعی که بارها از سوی مدیران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تکذیب شده است.

اقدام اخیر کشور سنگاپور در توقیف کشتی های ایرانی را می توان در راستای فشارهای دولت آمریکا تحلیل کرد. به نظر می رسد تحریم های آمریکا در جلوگیری از رد و بدل شدن پول توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عامل اصلی تاخیر در پرداخت بدهی این شرکت به بانک های خارجی بوده است.

دولت ایران بارها تاکید کرده است که تحریم های آمریکا هیچ تاثیری بر فعالیت های اقتصادی ایران ندارد.

ارسال دیدگاه