بندِ سکوتُ پاره کُن

تازه ترین اثر “حسام فریاد ” برای ۱۶ آذر

سروده : م.مهدی مرادی
موسیقی و صدا : حسام فریاد
تنظیم : ریچارد یوگلُ
 

بندِ سکوت

نَم‌نمایِ اشکِ خدا
ارزشِ بارونُ نداشت ۲
سرکشیِ فصلِ سیاه
وقتِ شکفتنی نذاشت ۲

شعبده‌یِ طلوعِ غم
به بارِ بی‌حرفی نشست
قافله، غافل از گذر
دل به فریبِ سایه بَست ۲

خونه‌ی ترسیده‌چراغ
همهمه‌زارِ گریه شد ۲
سرودِ رقصیدنِ گُل
طلایه‌دارِ گریه شد ۲

وقتِ هراس و پیله نیست
حماسه‌ای دوباره کن ۲
برای آوازِ نَفَس
بندِ سکوتُ پاره کن ۲
قُفلای این میله‌کده
منتظرن، اشاره کن
بشکن و باغِ خونتُ
روشن و پُرستاره کن

حماسه ای دوباره کُن
بَندِ سکوتُ پاره کُن
حماسه ای دوباره کُن
بَندِ سکوتُ پاره کُن

تو محبسِ وحشتِ شب
برقِ عطش بود و عقیق
پنجره‌های تیره و
له شدنِ خونِ رفیق
حالا که اوجِ این صدا
زخمی و رو به انتهاست
بدون که خاموشیِ تو
قاصدِ مرگِ من و ماست

وقتِ هراس و پیله نیست
حماسه‌ای دوباره کُن۲
برای آوازِ نَفَس
بندِ سکوتُ پاره کُن۲

قُفلای این میله‌کده
منتظرن، اشاره کُن
بشکن و باغِ خونتُ
روشن و پُرستاره کُن

——————————————–
http://www.hesamfaryad.com
http://www.youtube.com/hesamfaryad  
http://www.youtube.com/user/MAAMITAVAANEEM
http://www.facebook.com/people/Hesam-Faryad/1811767350
http://www.myspace.com/hesamfaryad

ارسال دیدگاه