تجمع مجدد کارگران ریسندگی خاور رشت

به دنبال عدم تحقق وعده های داده شده به کارگران ریسندگی خاور رشت ، روز شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۹ تعداد زیادی از این کارگران از ساعت ۸ صبح مقابل اداره صنایع و معادن رشت تجمع نمودند .

هرانا:
به گزارش کمیته هماهنگی، کارگران این کارخانه مدت ۹ ماه است هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند و این در حالی است که کارفرما به دفعات به بهانه پرداخت بدهی و حقوق معوقه کارگران ، موفق به دریافت وام های سنگین از بانک های استان شده است و هیچگونه پرداختی به کارگران نداشته است .

کارگران تجمع کننده که بشدت عصبانی بودند اعلام کردند که دیگر به وعده های داده شده اعتمادی نداشته و تا دریافت حقوق معوقه خود به تجمع ادامه خواهند داد .

 در این میان تلاش مسئولین استان در اقناع کارگران جهت پایان دادن تجمع تا کنون به نتیجه ای نرسیده است . این تجمع تا ساعت ۴ بعد از ظهر ادامه داشت .

ارسال دیدگاه