شرایط وخیم جسمی محمد صدیق کبودوند

شرایط جسمانى, روزنامه نگار کردو فعال حقوق بشرى در حالت بحرانى است و کسى پاسخگوى این وضعیت نیست.
شرایط و وضعیت سلامتى محمد صدیق کبودوند, روزنامه نگار کرد و فعال حقوق بشر روز به روز بدتر میشود و کسى پاسخگوى مراجعات خانواده ایشان جهت دوا و درمان و مرخصى براى پیگیرى امورات پزشکى ایشان نیست. طى هفته گذشته یکبار دیگر محمد صدیق کبودوند در زندان اوین دچار سکته شده بود و قسمتى از بدن وى طى چندین ساعت فلج گردید.
دست اندرکاران حاکمیت با درمان سرپایى محمد صدیق کبودوند, او را مجدداً با حالت و وضعیت بحرانى به داخل بند برگشت داده بودند. این شگرد و شیوه دست اندرکاران بهدارى هاى اوین وسایر زندانهاى حکومتى است که بیماریها و حملات مغزى و قلبى و عصبى زندانیان را جدى نمیگیرد و در خیلى از موارد نیز با بیماران به تندى برخورد کرده و آنان را بجاى دوا و درمان مورد ضرب وشتم قرار میدهد.

نمونه هاى ضرب و شتم پیمان کریمى آزاد, در زندان اوین در حین مراجعه به بهدارى و همچنین توپ و تشرهاى باصطلاح کادر درمانى اوین به آقاى محسن دگمه چى که به او گفته بودند, شما تمارض میکنید و مریض نیستید و یا به بند کشیدن زنان زندانى بیمار از قبیل خانمها فرح واضحان, زرى جبارى, مهدیه گلرو, شبنم مدد زاده و سایر زندانیان بیمار, حاکى از این است که حاکمیت کنونى هیچ ارزشى براى جان انسانها قائل نیست. آنان خود به زبان خودشان به بیماران میگویند که ما شما را آورده ایم که شکنجه شوید وبراى دارو و درمان به اینجا نیاورده ایم.
به زندانى کرد محکوم به اعدام, زینب جلالیان که نیاز به جراحى چشم دارد, گفته شده که چه نیازى به جراحى دارى, تو که حکمت اعدام است براى چى میخواهى چشمت را درمان کنى!

این البته فلسفه انسان شناسانه حاکمیت اعدام,شکنجه و زندان است که از هر طریقى میخواهد این زندانیان را آزار برساند, تا که به زعم خود آنان را به زانو بنشاند, اما این زندانیان علیرغم تمامى مشکلات و مسائلى که روزانه با آن در جنگند با ایستادگى خود درس دیگرى به حاکمان ظالم میدهند.

با توجه به شرایط و وضعیت جسمى زندانیان بیمار, کانون حمایت از خانواده هاى زندانیان و بازداشتى ها, عدم اجازه و مرخصى که حق قانونى اینگونه بیماران از جمله آقاى محمد صدیق کبودوند است را محکوم می نماید و از مجامع مختلف حقوق بشرى و بین المللى میخواهد که این اعمال ننگین حاکمیت را محکوم نموده و از کمیسیون حقوق بشر ملل متحد میخواهد که سریعاً از زندانها و وضعیت زندانیان در ایران بازدید بعمل آورد.

کانون حمایت از خانواده هاى جان باختگان و بازداشتى ها
۸۹٫۹٫۱۴

ارسال دیدگاه