به ما میگن دیونه!

ویدئویی که در آن “دوستداران اهل بیت” شروع می کنند به خود زنی و خود آزاری و قمه زنی. دیوانه در مقابل این وحشی ها سالم است.

ارسال دیدگاه