صفار: موسوی و کروبی مجرم قطعی هستند

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامى گفت: دشمنان با ترور دانشمند ایرانى به خیال خود مى خواهند آینده را براى نسل جوان ما تاریک نشان دهند.

ایرنا:
محمد حسین صفار هرندى ‘چهار شنبه شب در همایش بررسى مسایل سیاسى روز، در مدرسه علمیه معصومیه قم افزود: دشمن از ایجاد مانع در روند پیشرفت علمى جمهورى اسلامى به جایى نرسیده و به حذف دانشمندان و نخبگان ما روى آورده است اما جریان علمى ایران مانند تیرى است که از چله رها شده و توقف پذیر نیست.

صفار هرندى افزود: دشمن به خیال خام خود مى خواهد با ترور، دل دانشمندان ایرانى را خالى کند و به دانشجویان نشان دهد که اگر شما هم قله هاى افتخار را طى کنید آینده تان ترور است. وى با اشاره به فتنه سال گذشته گفت : فتنه گران به این نتیجه رسیده اند که رفتارهاى سال گذشته، آنها را به عقب هدایت کرده و تلاش بر لایه بندى دارند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامى خاطر نشان کرد: اگر فتنه گران در سیاست هاى خود بازنگرى کنند و مدتى خود را در انزوا بگذارند ممکن است مورد پذیرش ملت قرار گیرند. صفار هرند ابراز داشت: موسوى و کروبى مجرم قطعى هستند و باید محاکمه شوند ولى هدایت جریان فتنه با اینها نیست چرا که اینها حتى نمى توانند چهار نفر دور و اطراف خود را هم اداره کنند.

وى اضافه کرد: اینها بازى خورده جریان فتنه هستند و براى ریشه کن کردن فتنه باید شبکه برنامه ریزى آن در کشور را که از سوى خارج از کشور هدایت مى شود، شناسایى کرد. وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامى همچنین گفت: مساله حجاب و عفاف مشکلى قدیمى است و باید در مواجهه با آن آیین درستى داشته باشیم.

وى اضافه کرد : در برخورد با بد حجابى کار صرفا فرهنگى یا صرفا پیروى از سیاست بگیر و ببند اشتباه است و کار ارشادى در کنار نشان دادن اقتدار حکومت مى تواند موثر واقع شود. وى ابراز داشت :ممکن است به برخى از مواضع رییس جمهور اشکالاتى وارد شود اما از این حقیقت نمى توان گذشت که دولت نهم در حقیقت نقطه عطف تاریخ در دوران معاصر براى رجوع سرافرازانه به آرمانهاى انقلاب و امام راحل محسوب مى شود.

ارسال دیدگاه