بحران کره ساخته شده در آمریکا: مانور بزرگ کره جنوبى و آمریکا یک فتنه انگیزى واقعى بود

زمانیکه به ناگهان “بحرانى” در مورد کره در رسانه هاى خبرى آمریکا پدیدار میشود٬ به نحوى به آن برخورد میشود که تو گویى جمهورى دمکراتیک خلق کره (کره شمالى سوسیالیستى) عملى کاملا غیر منطقى انجام داده است. آنها بطور کلى  واقعیت ها را در مورد هر دو٬ اینکه واقعا چه اتقاقى است و اینکه چه عواملى باعث بوجود آمدن آن شده است را نادیده میگیرند.

Posted on November 25, 2010 by The Marxist-Leninist

مترجم: پیام پرتوى

bohrane-kore

بله٬ بنا به گفته مقامات کره جنوبى٬ کره شمالى در ٢٣ نوامبر جزیره Yeonpyeong را با توپخانه خود مورد هدف قرار داد. در این حادثه دو تن از سربازان آنها کشته شدند. اما این گلوله بارانها در ساعت ٢٬٣۴ دقیقه رخ داد. چه اتقاقى قبل از آن رخ داده بود؟
تقریبا ٧۰۰۰۰ هزار سرباز ارتش کره جنوبى براى “تمرینات” جنگى٬ دقیقا در کنار مرز میان شمال و جنوب ـ که منطقه مورد اختلاف است بسیج شده بودند٬. کره جنوبى اعتراف میکند که گلوله توپ را در ساعت یک به آن منطقه اى به داخل آب شلیک کرده بود که کره شمالى متعلق به خود میداند ـ بیش از یک ساعت قبل از پاسخ کره شمالى.  
اگر کره جنوبى٬ و حامى قدرتمند او٬ آمریکا٬ میخواستند که از بروز مواجهه با کره شمالى پرهیز نمایند٬ باید به داخل یک محل مورد اختلاف شلیک میکردند؟ بخصوص زماینکه کره شمالى قبلا اعلام نموده بود که مانور نظامى “یک شبیه سازى از حمله به کره شمالى است”. این عمل تحریک آمیز را آمریکا و رژیم دست راستى کره جنوبى آغاز کردند٬ و نه کره شمالى.  

این “تمرینَ” ٧۰۰۰۰ هزار نفرى بوسیله کره جنوبى اینچنین برنامه ریزى شده بود که تا ٣۰ نوامبر ادامه پیدا کند. اگر چه آمریکا رسما شرکت در آن را انکار مینماید٬ اما CNN.com در ٢٣ نوامبر گزارش داد  که “بخشى از نیروهاى نظامى آمریکا در جریان تمرینهاى نظامى به نیروهاى نظامى کره جنوبى کمک کرده بودند٬ اما نه در منطقه گلوکه باران شده.” دقیقا٬ آنها بخشى از تحریک بودند اما خارج از منطقه مورد اختلاف باقى ماندند.  
در حقیقت نیروهاى نظامى کره جنوبى بصورتى گسترده با پنتاگون در آمریکا همکارى مینمایند. در ماه جولاى٬ دوکشور مشترکا٬ خارج از آبهاى واقع در ساحل غربى شبه جزیره کره “تمرینات” نظامى انجام دادند. در این مانور ٢۰۰ هواپیما و ٢۰ کشتى شرکت داشتند٬ به اضافه ناو هواپیمابر یو اس اس جرج واشنگتن.  

رسانه هاى خبرى امپریالیسم امروز میگویند که کره شمالى با “پرخاشگریهاى” خود تحمل چین را آزمایش میکند. چین از سال ١٩۵۰ ٬ از زمانیکه نیروهاى مسلح آمریکا کره شمالى را مورد حمله قرار دادند٬ کلیه شهرهاى آنها را بمباران نموده و دولت جدید و انقلابى چین را با جنگ اتمى مورد تهدید قرار دادند٬ متحد کره شمالى شده است.
اما مادامیکه چین بدنبال راه حلى صلح آمیز براى حل این بحران است٬ نمیتوان در این مورد هیچ شکى بدل راه داد که آنها پرخاشگریهاى آمریکا بر علیه کره شمالى را تهدیدى برعلیه توسعه صلح طلبانه خود میبینند.
Li.Jie محققى در آکادمى نیروى دریایى چین٬ در ١٢ جولاى در روزنامه Daily Cahina درباره “تمرینات” مشترک و برنامه ریزى شده آمریکا ـ کره جنوبى در پایان ماه بعد٬ نوشت:

“تمرینات مشترک با ROK (کره جنوبى) در حساسترین نقطه آبهاى خارج از پایگاه هاى خودش در آسیا٬ به آمریکا یارى خواهد نمود که به بسیارى از اهداف استراتژیک خودش جامه عمل بپوشاند٬ Li میگوید.
“اول٬ مانور مشترک  به آمریکا کمک خواهد کرد که فشار ـ شدیدى را بر علیه چیزى که رژیم متمرد کره شمالى نامیده میشود اعمال نماید. این نیز مورد باور همگان قرار گرفته است که اعمال این سیاست نشانه کاملا روشنى است بر موضع آمریکا٬ که تنها قدرت نظامى جهان در صورت وقوع کشمکشهاى نظامى میان متحدان سنتى پنتاگون و واشنگتن قاطعانه پشت سر کره جنوبى و ژاپن خواهد ایستاد. 

در ضمن٬ یک مانور نظامى دقیقا سازمان داده شده در دریاى زرد به آمریکا کمک خواهد کرد که اطلاعات جغرافیایى و نظامى در مورد برخى از کشورهاى آسیایى [بخصوص چین ـ dg.] هم مرز با آبهاى وسیع را بدست بیاورد.
“ژنرال Ma Xiaotian معاون رئیس ستاد کل ارتش آزادیبخش خلق٬ [مخالفت شدید] خود را با مانور مشترک آمریکا ـ کره جنوبى اعلام نموده است”. اما به هر حال این مانور انجام شد.
نگرانیهاى چین و یا پاسخ کره شمالى “غیر منطقى” نیست. امپریالیسم آمریکا در سال ١٩۵۰ تا ١٩۵٣ جنگى دهشتناک را بر علیه انقلاب کره براه انداخت٬ جنگى که نتیجه اش میلیونها قربانى بر جاى گذاشت. آنها از آن پس با نیرویى که تقریبا ٣۰۰۰۰ هزار تن تخمین زده میشود جنوب کره را اشغال نموده اند و از صحبت در مورد معاهده صلح که بصورتى رسمى به جنگ پایان بدهند امتناع میورزند.
بنابراین باید این تعجب آور باشد که کره شمالى میداند و باید آماده باشد که در هر زمانى با حمله دیگرى مقابله نماید؟ در حالیکه امپریالیسم آمریکا در حال سرمایه گذارى و تجارت در چین است٬ کوشش مینماید که آنرا محاصره نماید٬ آیا این تعجب آور است که رهبران چین نگران باشند؟ 

رسانه هاى خبرى به جاى اینکه تبلیغات ضد ـ کره شمالى را در هئیت تجزیه و تحلیل ـ روانى رهبران کره شمالى منتشر نمایند٬ سوال نمیکنند که چرا رهبران آمریکا کارى را که انجام میدهند٬ چرا انجام میدهند؟ چرا آنها سیاستى خصمانه را براى بیش از ۶۰ سال٬  پس از انقلاب ضد کلنیالى و ضد سرمایه دارى٬ بر علیه کره شمالى بکار میبرند؟ چرا آنها نمیخواهند معاهده صلح را با کره شمالى امضاء کنند تا اینکه مردم کره بتوانند براى خلع اسلاح و اتحاد و الحاق تلاش نمایند؟
اما این را باید اذعان نمود که آمریکا توسط طبقه اى از بیلیونرها اداره میشود که خود را از طریق جنگ و استثمار در سراسر جهان فربه نموده اند و در پیدا کردن بهانه اى که بر اساس آن به اهداف امپریالیستى خود دست یابند سابقه تاریخى طولانى دارند. رسانه هاى خبرى از همان زمانیکه کاغذهاى Hearst بهانه اى را براى حمله به کوبا درسال ١٨٩٨ اختراع کرد بخشى از این تاریخ ننگین هستند.

بیایید دیگر فریب دروغهایى از قبیل “خلیج تونکین” و یا “سلاح کشتارهاى جمعى” را نخوریم. دشمن طبقه کارگر دقیقا اینجاست. در اتاق هئیت مدیره و بانکهاى سرمایه داران آمریکایى٬ که هر چیزى را مردم طى سالها مبارزه و کار سخت بدست آورده اند نابود میکنند.
به تحریم آمریکا پایان بدهید و سربازان آمریکایى را به خانه باز گردانید! تجاوز به کره سوسیالیستى محکوم است!    

براى خواندن مطلب به زبان اصلى به سایت زیر مراجعه کنید:
http://marxistleninist.wordpress.com/2010/11/25/korea-%E2%80%98crisis%E2%80%99-made-in-washington-huge-u-s-south-korean-military-maneuvers-were-the-real-provocation/#more-6491

براى دیدن فیلمى ویدئویى در مورد کره شمالى بر روى لینک زیر کلیک کنید
http://marxistleninist.wordpress.com/2010/11/15/video-report-back-from-cpgb-ml-delegation-to-democratic-korea

ارسال دیدگاه