یکی از کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزاد شد

همایون جابری، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، یکشنبه شب با وثیقه سی میلیون تومانی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

هرانا:
آقای جابری هجدهم آبانماه، هنگامی که برای اطلاع از وضعیت غلامرضا غلامحسینی، عضو زندانی این تشکل کارگری به اداره اطلاعات کرج مراجعه کرده بود، بازداشت شد.

در حال حاضر چهار تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به نام های منصور اصانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی و غلامرضا غلامحسینی زندانی هستند.

ارسال دیدگاه