پرستوفروهر: خونخواهی نمی کنیم، بدنبال دادخواهی هستیم

جرس با پرستو فروهر یکی از بازمادگان فعال قربانیان قتل های سیاسی سال ۷۷ گفتگو کرده است . او معتقد است این پرونده سیاسی ملی همچنان باز است و بازماندگان خونخواهی نمی کنند بلکه خواهان دادخواهی و رسیدگی دقیق به این پرونده سرنوشت ساز هستند. (دنباله…)

یکی از کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزاد شد

همایون جابری، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، یکشنبه شب با وثیقه سی میلیون تومانی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. (دنباله…)

بهرام رحمانی: عقب نشینی حقارت بار احمدی نژاد در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر

در حالی که چهار کشور ساحلی دیگر عملا مجاز به داشتن نیروی دریایی در خزر هستند، تنها حکومت اسلامی ایران است که توان و ظرفیت بهره برداری از منابع سرشار آب های دریای خزر را ندارد. یک دلیل آشکار آن، منفور و منزوی بودن این حکومت در نزد اکثریت مردم ایران و افکار عمومی مردم جهان است. بنابراین، حکومتی که در جامعه خودش بی اعتبار باشد بی شک قدرت های دیگر سران این حکومت و قراردادهایش را نیز جدی نمی گیرند. (دنباله…)