پایان مرخصی استعلاجی هنگامه شهیدی؛ آغاز اعتصاب غذای نامحدود

هنگامه شهیدی علت ناتمام ماندن مرخصی استعلاجی و عدم اطلاع از علت بازگشت و تمدید نشدن مجدد مرخصی به زندان اوین بازگشت گفته است دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد شد. به گفته منبع یاد شده روحیه خانم شهیدی هنگام بازگشت به زندان خیلی خوب بوده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: 
یک منبع نزدیک به هنگامه شهیدی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که صبح امروز در پی عدم موافقت با تمدید مجدد مرخصی استعلاجی به زندان بازگشت. هنگامه شهیدی که به علت ناتمام ماندن مرخصی استعلاجی و عدم اطلاع از علت بازگشت و تمدید نشدن مجدد مرخصی به زندان اوین بازگشت گفته است دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد شد. به گفته منبع یاد شده روحیه خانم شهیدی هنگام بازگشت به زندان خیلی خوب بوده است.

این درحالی است که پزشک پزشکی قانونی تشخیص بر عدم تحمل کیفری ایشان داده بود و به همین علت وی به مرخصی استعلاجی امده بود و در بیرون از زندان در پی گذراندن مراحل پزشکی بود، بدون اینکه حتی معالجات شروع شده باشد و با وجود اینکه مراحل اولیه اقدامات پزشکی برای بستری شدن در بیمارستان جهت انجام آنژیو گرافی قلب و موارد دیگر درمانی انجام شده بود، وی تنها با گذراندن چند جلسه فیزیوتراپی به زندان بازگشت.

هنگامه شهیدی در روز ۶ آبان و در پی تلاش دو ماهه خانواده جهت تودیع وثیقه برای مرخصی استعلاجی به مدت سه روز به مرخصی استعلاجی امد که در طول این مدت هر ۳ روز یکبار در حالی که حضور خودش برای تمدید مرخصی در دادستانی الزامی بود مرخصی خود را تمدید می کرد . منبع یاد شده به کمپین گفت: « وی نیاز به معالجات به صورت مداوم داشت و با توجه به اینکه مرخصی وی از نوع استعلاجی بوده نه استحقاقی ، با حضور ۳ روز یکبار در دادستانی انجام مراحل درمانی برای وی بسیار دشوار بود . وی حتی در طول این مدت کوتاه به علت گذراندن مراحل درمانی از بسیاری از فعالان سیاسی که قصد ملاقات با وی را داشتند عذرخواهی نمود تا بتواند در این مدت اندک به درمان خود بپردازد.»

این روزنامه نگار درحالی به زندان بازدشگت که به گفته پزشکان او می بایستی با توجه به بیماریهای متعدد وی مانند روماتیسم و قلب و آرتروز و دیسک کمر و همچنین ناراحتی گوارشی و عدم نبودن پزشکان متخصص و امکانات پزشکی در زندان اوین مانند عدم حضور متخصص روماتوئید یا مرکز فیزیوتراپی و تجهیزات جهت جراحی لثه و امور دندانپزشکی که وی در حال گذراندن این مراحل درمانی در خارج از زندان بود همچنان به مداوا ادامه می داد.

ارسال دیدگاه