همایون جابرى یکى دیگر از کارگران شرکت واحد دستگیر شد

همایون جابرى که به همراه همسر غلامرضا غلامحسینى براى کسب اطلاع از وضعیت وى به وزارت اطلاعات رفته بود، همانجا دستگیر شد و مامورین اطلاعاتى پس از بازداشت وی، به منزل او رفته و وسایل و از جمله کامپیوترش را با خود بردند.

کمپین براى آزادى کارگران زندانى
روز سه شنبه ١٨ آبان (١٠ نوامبر) همایون جابرى یکى دیگر از اعضاى سندیکاى شرکت واحد دستگیر شد. همایون جابرى که به همراه همسر غلامرضا غلامحسینى براى کسب اطلاع از وضعیت وى به وزارت اطلاعات رفته بود، همانجا دستگیر شد و مامورین اطلاعاتى پس از بازداشت وی، به منزل او رفته و وسایل و از جمله کامپیوترش را با خود بردند.

 آنها به همسر همایون جابرى فشار آورده اند که اگر همکارى نکند، همایون را براى مدتى نامعلوم در زندان نگاه خواهند داشت. دستگیرى همایون جابرى بخشى از تعرض گسترده اى است که جمهورى اسلامى به همه کارگران و بویژه به کارگران واحد و سندیکاى آنها به جریان انداخته است. در واقع حکومت با این تعرضات و دستگیریها تلاش دارد از فوران اعتراض و خشم کارگران واحد براى گرفتن حقوق خود جلوگیرى کند.

روز چهارشنبه هفته گذشته ١٢ آبان (۴نوامبر) نیز نیروهاى جمهورى اسلامى به سعید ترابیان و غلامرضا غلامحسینى حمله بردند، آنها را زیر ضرب و شتم قرار دادند و آنها را بازداشت کردند. سپس سعید ترابیان را با قید وثیقه آزاد کردند و غلامرضا غلامحسینى همچنان در بازداشت است. این درحالیست که منصور اسانلو که به ۵ سال زندان محکوم شده بود، هم اکنون ۴ سال است در زندان است و حکم زندان او یکسال نیز افزایش یافته است. رضا شهابى عضو هیئت مدیره سندیکاى واحد نیز از ٢٢ خرداد امسال تا کنون در بازداشت بسر میبرد و ابراهیم مددی یکى دیگر از اعضاى هیئت مدیره سندیکا به سه سال و نیم زندان محکوم شده است و هم اکنون بیش از دو سال است که در زندان بسر میبرد.

علاوه بر کارگران شرکت واحد، بهنام ابراهیم زاده فعال کارگرى و فعال دفاع از حقوق کودک از ٢٢ خرداد تا کنون در زندان است و هم اکنون در بند ٣۵٠ اوین بسر میبرد. همچنین روز دوشنبه ١٧ آبان (٨ نوامبر) نیز دو تن از اعضاى کمیته هماهنگی در نقده به اسامى صدیق خسروی از اهالی روستای قارنا و ابراهیم اسماعیلی ساکن نقده، در منزل توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

این دستگیریها، این تهدیدات، این فشار به کارگران باید با مقابله و تعرض سراسرى کارگران و مردم آزادیخواه پاسخ بگیرد. هم اکنون کمپین براى آزادى کارگران زندانى در جریان است و ما تلاش داریم بیشترین همبستگى جهانى را به حمایت از کارگران زندانى و مبارزات کارگران در ایران جلب کنیم. به این کمپین بپیوندید. به هر شکل که میتوانید با این کمپین همکارى کنید.

کارگران زندانی، همایون جابری، غلامرضا غلامحسینی، منصور اسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، صدیق خسروی، ابراهیم اسماعیلى باید فورا از زندان آزاد شوند. همه زندانیان سیاسى باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

ارسال دیدگاه