زنان اولین قربانیان آسیب‌هاى اجتماعى در ایران هستند

تنها ۳۰ درصد از کل جرائم در کشور قابلیت کشف دارند، میزان خودکشى منتهى به مرگ در مردان بیشتر از زنان است، وقوع طلاق در کشور سیر صعودى داشته، فحشا، فرار از منزل و سایر آسیب‌ها در کشور، روند صعودى داشته، اگرچه بیشترین آزار بر روى کودکان از سوى مردان اعمال می‌شود، اما شدت کودک‌آزارى توسط زنان بیشتر از مردان است…

ایلنا:
تمام این نکات به این دلیل مطرح شد تا عضو هیات علمى پژوهشکده علوم اجتماعى ایران در مورد رشد بی‌سابقه‌ آسیب هاى اجتماعى و نیز رشد ادبیات تهاجمى در کشور به جامعه و افکار عمومى هشدار دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اشرف‌السادات بروجردى عضو هیات علمى پژوهشکده علوم اجتماعى ایران عصر روز گذشته با برگزارى نشستى از روند صعودى آسیب‌هاى اجتماعى در کشور ابراز نگرانى کرده و اعلام می‌کند مراکز تصمیم‌گیر در ایران براى ساماندهى مسائل اجتماعی، متنوع و متعدد است و بر این اساس تمام تصمیمات عموما ناپایدار هستند. او با بررسى اقدامات سایر کشورها براى اصلاح مسائل اجتماعى و با اعلام اینکه داشتن نگاه امنیتى به آسیب‌هاى اجتماعى تنها آمار آن را افزایش می‌دهد، افزود: سایر کشورها براى ساماندهى معضلات، از روش‌هاى منتهى به اصلاح امور استفاده می‌کنند اما متاسفانه در کشور ما بیشتر از شیوه‌هاى ممنوعیت، محرومیت و برخورد استفاده می‌شود و این تعابیر در بسیارى از مقررات اجتماعی، ادبیات مجریان نظام و ….. قابل مشاهده است، در عین حال در اکثر آسیب‌هاى اجتماعى رده‌پاى عامل اقتصادى مانند فقر، بیکارى و …. قابل مشاهده است.

عضو هیات علمى پژوهشکده علوم اجتماعى ایران در ادامه با اعلام گسترده بودن دامنه قتل، خودکشی، سرقت، طلاق، فحشا، مصرف مواد مخدر و …. تاکید کرد: وقتى ادبیات تعمیم‌یافته در جامعه به سمت محرومیت، ممنوعیت و برخورد سوق داده شود، یک رفتار خشن و تهاجمى در سطح جامعه پایه‌ریزى می‌شود به نوعى که همه به حالت تخاصم با یکدیگر مواجه شده و روابط با یکدیگر دردسرساز می‌شود.

پدران آزارسانان عاطفى و جنسی؛ ناپدرى آزارسان جسمى کودکان
به گزارش خبرنگار ایلنا، اشر‌ف‌السادات بروجردى همچنین به ارائه نتایج یک تحقیق در مورد یافته‌هاى گونه‌شناسى آزار کودکان در ایران پرداخت و تاکید کرد: ۷۲ درصد از آزارها به مرگ منتهى شده و در بررسى انواع آزارها مشخص شد که ناپدرى آزاردهنده جسمى بیشترى بوده، اما پدران از انواع دیگر آزارها مانند آزار عاطفى و جنسى استفاده می‌کنند.

او با اعلام این که آزار جسمى بر روى کودکان فراوانى بیشترى دارد و در این تحقیق انواع آزارها و شدت آنها مورد مطالعه قرار گرفته افزود: در مجموع با وجود آنکه پدران بیشترین آزارسان هستند اما زنان آزار سخت‌ترى را اعمال می‌کنند و شدت بیشترى در اعمال آزار بر روى کودکان دارند.

عضو هیات علمى پژوهشکده علوم اجتماعى ایران با اعلام اینکه پسران بیشتر آزار می‌بینند، گفت: با این وجود دختران بیشتر در معرض آزار قرار دارند و ۶۲/۵ درصد از آزاررسان‌ها نیز مردان هستند.

قوه‌قضائیه و نیروى انتظامى از معضل کودک‌آزار ى شانه خالى می‌کند
او با اشاره به اینکه کودکان از سن ۹ سال به بالا بیشتر در معرض آزار عاطفى و روانى قرار می‌گیرند، تصریح کرد: ۳/۴۹ درصد از آزارها توسط پدران، ۲۱ درصد مادران، ۴/۴ درصد ناپدرى و ۹/۱۲ درصد نیز نامادرى انجام می‌شود.

اشرف‌السادات بروجردى با ابراز تاسف از اینکه در جامعه مرکز خاصى براى پیگیرى موضوع کودک آزارى وجود ندارد، خاطر نشان کرد: تنها مرکزى که امکان ارجاع این موضوع به آن وجود دارد، بهزیستى است اما دامنه اقدامات بهزیستى بسیار گسترده است به طورى که هیچ نهاد رسمى خاص براى کودکان وجود ندارد و بیشترین ارجاعات مربوط به امور کودک‌آزاری، مراکز خدماتى بوده و قوه قضائیه و نیروى انتظامى نیز در این زمینه از خود سلب مسئولیت کرده‌اند.

به گفته عضو هیات علمى پژوهشکده علوم اجتماعى ایران کودکان در سنین منهاى سه سال، ۳ تا ۶ سال و ۶ تا ۹ سال آزار مى بینند و سختى و شدت آزار توسط زنان۷۶/۶ درصد و در مردان ۷۲/۹ درصد برآورد شده است.

خودکشى منجر به مرگ در مردان بیشتر است
به گزارش خبرنگار ایلنا، عضو هیات علمى پژوهشکده علوم اجتماعى ایران در ادامه با اشاره به آمار و ارقام‌هاى مربوط به معضل خودکشى در جامعه خاطر نشان کرد: طى سال‌هاى ۷۵ تا ۸۸ و طى این دوره ۱۴ ساله بررسی‌ها نشان می‌دهد که مردها بیشتر از زنان خودکشى کرده‌اند، به طورى که خودکشى منجر به مرگ در مردها بیشتر از زن‌ها بوده و در عین حال زنان بیشتر اقدام به خودکشى می‌کنند.

او علت اصلى خودکشى مردان را عوامل اقتصادی، مشکلات بیکارى و تجربه شکست‌هاى پی‌درپى در زندگى دانست.

سیر صعودى طلاق نسبت به ازدواج طى سال‌هاى ۷۵ تا ۸۸
براساس این گزارش عضو هیات علمى پژوهشکده علوم اجتماعى ایران خاطر نشان کرد: روند میزان طلاق ثبت شده در کشور طى سال‌هاى ۷۵ تا ۸۸ سیر صعودى داشته و میزان آن از ۶/۳ واقعه به ازاى هر ۱۰ هزار نفر در سال‌هاى ۷۵ به ۱۵/۵ واقعه در سال ۸۸بالغ شده است؛ سال‌هاى ابتدایى و انتهایى دوره که به ترتیب کمترین و بیشترین طلاق را نشان می‌دهد بین سالهاى ۸۷ و ۸۸ این روند کند است اما باز هم سیر صعودى دارد.

او ادامه داد: این روند همچنان سیر صعودى داشته و بازگشتى در آن مشاهده نمی‌شود به طورى که اگر آهنگ وقوع طلاق در کشور کند می‌شود حداکثر این است که به یک خط مستقیم منتهى می‌شود اما روند نسبت کلى طلاق به ازدواج طى سالهاى ۷۵ تا ۸۸ سیر صعودى داشته است.

اشرف‌السادات بروجردى گفت: در سال ۷۵ از ۷۰۰ ازدواج ، ۸ واقعه به طلاق منجر شده در حالى که در سال ۸۸ به ۱۴ طلاق می‌رسیم.

۸۰ درصد کشته شدگان تصادفات رانندگى مردن هستند
به گزارش خبرنگار ایلنا، عضو هیات علمى پژوهشکده علوم اجتماعى ایران در مورد آمار تصادفات سال‌هاى اخیر تصویب کرد متاسفانه این بحث بسیار نگران کننده است چرا که طى ۱۰ سال گذشته ۲۴ هزار کشته در تصادفات برون شهرى و درون شهرى داشته ایم فارغ از این بحث تبعات از دست دادن یک فرد در خانواده بار سنگینى را ایجاد کرده و مخاطرات فراوانى به همراه دارد.

اوبا اعلام اینکه میزان فوت شده‌هاى کل کشور از سال ۷۵ تا ۸۸ روند نامنظمى داشته خاطرنشان کرد: میزان افراد فوت شده در تصادفات درون شهرى در سال ۸۸، ۶/۰۱ درصد در هر ۱۰ هزار بوده و این عدد در سال ۷۷ نیز ۰/۰۷ درصد ثبت شده است.

اشرف السادات بروجردى ادامه داد: فوت شدگان تصادفات برون شهرى طى سالهاى ۷۵ تا ۸۸ روند نگران‌کننده‌اى داشته چرا که از ۳/۰۲ درصد در سال ۷۵ به ۹ صدم درصد در سال ۸۸ رسیده است.

تنها ۳۰ درصد از جرائم قابلیت کشف دارند
عضو هیات علمى پژوهشکده علوم اجتماعى ایران در ادامه با اعلام اینکه معمولا وقوع جرم با کشف جرم همخوانى ندارد، خاطر نشان کرد: تنها ۳۰ درصد از جرائم قابلیت کشف دارند و مابقى پنهان می‌مانند. او یکى از مهم‌ترین معضلات اجتماعى کشور را مواد مخدر دانست و یادآور شد: میزان مواد کشف‌شده طی‌ سال‌هاى ۷۷ تا ۷۶ به شدت کاهش داشته به طورى که در سال‌هاى ۷۷ و ۷۸ سیر صعودى داشته و از ۰/۰۴ به ۲/۸۹ درصد در سال ۸۷ افزایش داشته است. سیر صعودى قتل عمد در کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا اشرف‌السادات بروجردى با ارائه آمارى از وقوع قتل غیرعمد و عمد در کشور خاطر نشان کرد: پرونده‌هاى قتل غیرعمد در کشور طى سال‌هاى ۷۵ تا ۸۱ سیر صعودى داشته و از ۱/۴ فقره به ازاى هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۷۵ به ۲/۱ در سال ۸۱ افزایش داشته است.

او ادامه داد: اصولا قتل غیرعمد سیر نزولى داشته و سیر وقوع قتل عمد نیز صعودى بوده و مهم‌ترین علت قتل غیرعمد قانون‌گریزى و علت اصلى وقوع قتل عمد نیز خشونت‌هاى رفتارى است.

عضو هیات علمى پژوهشکده علوم اجتماعى ایران در مورد میزان کل زندانیان نیز فارغ از پرداختن به بحث زندانیان سیاسى گفت: روند میزان کل زندانیان طى سال‌هاى ۷۵ تا ۸۴ به ازاى هر ۱۰ هزار نفر نوسان زیادى داشته و میزان زندانیان در سال ۷۵ به ازاى هر ۱۰ هزار نفر ۷۱/۲ درصد بوده است و این میزان در سال ۸۴ کاهش داشته به طورى که به ۲۰ درصد رسیده است و در سال ۸۰ نیز بالاترین حد خود را داشته و در سال ۸۳ پایین‌ترین حد را به خود اختصاص داده است.

به ازاى هر ۸ نفر یک پرونده در قوه قضائیه وجود دارد
به گزارش خبرنگار ایلنا، عضو هیات علمى پژوهشکده علوم اجتماعى ایران تصریح کرد: بسیارى از زندانیانى که امروز در زندان به سر می‌برند، به دلیل مسائل اقتصادى در زندان بوده و موضوعاتى مانند چک برگشتی، تخلف مالى و یا به اجرا گذاشتن مهریه‌ها باعث این مسئله شده است. اشرف‌السادات بروجردى با اشاره به پرونده‌هاى مختومه در قوه قضائیه یادآور شد: بر اساس مشاهده آمارها به ازاى هر هشت نفر یک پرونده قضایى وجود دارد و این عدد نشان می‌دهد که روش‌هاى سابق مانند ریش‌سفیدى و کدخدامنشى فراموش شده است و افراد در زمان وقوع اختلافات، براى حل مشکلات به سرعت به سمت قوه قضائیه می‌روند. به گفته این مسئول قوه قضائیه در یک مقطع زمانى تصمیم گرفت که براى جلوگیرى از انباشته‌ شدن پرونده‌ها، به آنها خاتمه دهد اما نمودار نشان می‌دهد که به دلیل سیر نزولى پرونده‌هاى فوق، پرونده‌هاى جدید، مجدد جایگزین پرونده‌هاى مختومه شده است.

افزایش بیکارى در کشور
به گزارش خبرنگار ایلنا، عضو هیات علمى پژوهشکده علوم اجتماعى ایران در ادامه این نشست با بررسى معضل بیکارى در کشور گفت: بر اساس شاخصه‌هاى بین‌المللى کسى که دو روز در هفته کار تمام وقت دارد، بیکار تلقى نمی‌شود و این تعریف یک استاندارد بین‌المللى است اما برخى از کارشناسان براى نشان دادن بهبود اوضاع اعلام می‌کنند که کسى که دو ساعت در هفته مشغول به کار است بیکار نیست، اما تعریف فوق یک استاندارد بین‌المللى است. او افزود: بر اساس نمودارهاى موجود و آنچه که از آمارهاى مرکز آمار ایران به دست می‌آید نرخ بیکارى کل کشور در سال‌هاى ۷۵ تا ۸۰ افزایش داشته و نرخ بیکارى در کشور از ۱۴/۹ بالاترین حد بوده و در سال‌هاى ۸۱ تا ۸۳ این روند افت داشته اما مجدد افزایش پیدا کرده است. به طورى که در سال ۸۳ به ۱۰/۶ درصد رسیده و کمترین نرخ بیکارى کشور در سال‌هاى مورد مطالعه به درصد فوق رسیده و نرخ بیکارى در سال‌هاى ۸۵، ۱۱/۶ به ازاى هر ۱۰۰ نفر جمعیت بوده است.

اشرف‌السادات بروجردى یادآور شد: مطابق کنوانسیون بین‌المللى حقوق کودکان سن کار براى افراد ۱۸ سال تمام تعریف می‌شود و کمتر از این سال باید به تحصیل بپردازند در حالى که در بسیارى از آمارها کار کودکان در سنین قبل از ۱۸ سال نیز وجود دارد.

عضو هیات علمى پژوهشکده علوم اجتماعى ایران در ادامه این نشست خواستار تعریف مشخصى از وقوع جرائم شد و گفت: ممکن است بعضى از جرائم جرم نبوده و نیازى به ثبت آنها در آمار و ارقام نباشد.

او با اعلام اینکه آسیب‌هاى اجتماعى تک‌فاکتورى نیستند، افزود: تمام آسیب‌هاى اجتماعى و معضلات زخم عمیقى هستند که نیاز به درمان دارند و در صورت رها شدن به مرحله عفونت می‌رسند.

ارسال دیدگاه