بیانیه کارگران پیشکسوت در انتقاد از ادعای افزایش ۱۰درصدی مستمری ها

 در پى اظهارت سازمان تامین اجتماعى در خصوص افزایش ۱۰ درصدى متوسط مستمریهاى مقرری‌بگیران این سازمان اتحادیه بازنشستگان و پیشکسوتان جامعه کارگرى بیانیه اى را بصورت سرگشاده منتشر کرد.

ایلنا: 
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در اظهاراتی دو پهلو دست به اعترافاتی زده که جای تأمل دارد اول اینکه شکی نیست که پذیرش افزایش ۱۰ درصدی به حقوق مستمری بگیران مفهوم این است که یک قدم به واقعی کردن افزایش مقرری بازنشستگان سازمان نزدیکتر شده ایم اما اینکه گفته شود بابخشی از مجموعه ۱۵ درصد اضافه کرده ایم و سایر گروه ها را ۶ درصد و در جمع چیزی بطور متوسط ۱۰ درصد افزایش داشته ایم توجیه کردن موضوع است.

اگر سازمان ۱۵% به حداقل بگیران اضافه کرده عیناًماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را اجرا کرده، ولی فراموش نکنیم این فقط بخشی از اجرای قانون است و نه همه قانون، همانطور که در متن اظهارات روابط عمومی گفته شده، بخش اجرا نشده همان ماده ۹۶ قانون است.

در این ماده صحبت از افزایش حقوق به ماخذ میزان افزایش هزینه زندگی است؛ سوال اینجاست کدام مرجع شاخص افزایش هزینه را به ماخذ ۶درصد اعلام کرده است.آیا نرخ تورم سال ۸۸ را بانک مرکزی بعنوان مرجع رسمی ۶ درصد اعلام کرده یا واقعاً ۸/۱۰ درصد رقمی است که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده است؟ نکته دوم این است که اگر شاخص را میزان ریالی افزایش هزینه زندگی در نظر بگیریم قطعاً ماده ۱۱۱ را هم نتوانسته ایم اجرا کنیم چه رسد به اجرای ماده ۹۶ لذا از هر طرف که به قضیه نگاه کنیم سازمان به هیچ وجه به وظایف قانونی خود عمل نکرده و اگر بخواهد حداقل ها را اجرا کند واقعیت این است که باید عیناً ماده ۱۱۱ را به ماخذ ماده ۴۱ قانون کار اجرا کند که ظاهراً آن را انجام داده است و درخصوص اجرای ماده ۹۶ انتظار آن است که برای جلوگیری از چسبندگی حقوق ها همان ۱۵ درصد را به سایر سطوح تسری دهد که عدالت بیمه پردازی رعایت شده باشد در غیر اینصورت حداقل این است که نرخ ۸/۱۰ درصد را به سایر سطوح اضافه کند تا ظاهر قانون اجرا شود.

این در حالی است که سایر ضمائم حقوق مثل حق عائله مندی-حق اولاد بن و مسکن که سالهای قبل متناسب با افزایش حقوق تحت تاثیر قرار می گرفت امسال ثابت مانده که این هم به نوعی تضییع حقوق تلقی می شود و در همین سال باید تعدیل شده و شکل واقعی تر به خود بگیرد. در پایان ما تاسف خود را از اینکه می بینیم ۶۵ درصد مستمری بگیران حداقل بگیر هستند و به نوعی در گروه فقرا طبقه بندی می شوند اعلام می کنیم شک نیست اعمال سیاست های اینچنینی که توسط سازمان به ناحق اعمال می شود به تدریج اغلب مستمری بگیران را حداقل بگیر می کند. کسانی که در زمان بیمه پردازی یقیناً سالها پیش از حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت کرده اند ولی امروز نمی توانند از ذخایر خود استفاده منصفانه ببرند.

گفته می شود فرمول امسال اگر اجرایی شود ۱۵% جامعه مستمری بگیر را به جمع حداقل بگیران اضافه می کند که این جای تاسف دارد. انهایه اعلام می کنیم که برای حل مشکل از منظر کارشناسی آماده نشست و مذاکره با مسوولان سازمان می باشیم ودر صورت عدم پذیرش نشست و مذاکره ناگزیر به رساندن صدای اعتراض گونه خود به نحوه افزایش حقوق بازنشستگان از طریق اجتماع در مقابل وزرات رفاه یا خانه ملت خواهیم بود

ارسال دیدگاه