بیانیه کارگران پیشکسوت در انتقاد از ادعای افزایش ۱۰درصدی مستمری ها

 در پى اظهارت سازمان تامین اجتماعى در خصوص افزایش ۱۰ درصدى متوسط مستمریهاى مقرری‌بگیران این سازمان اتحادیه بازنشستگان و پیشکسوتان جامعه کارگرى بیانیه اى را بصورت سرگشاده منتشر کرد. (دنباله…)

بحران آب در ایران

۹ استان و ۳۴ شهر کشور با کمبود جدی آب مواجه‌اند (دنباله…)

به وخامت گراییدن وضعیت و شرایط جسمی فعال حقوق بشر محمد صدیق کبودوند در زندان

وضعیت و شرایط جسمی فعال حقوق بشر محمد صدیق کبودوند رو به وخامت گذاشته شده است ولی بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران مانع درمان او هستند. (دنباله…)

نامه کروبی به نمایندگان مجلس در مورد «ذبح مجلس» تحت عنوان “طرح نظارت بر نمایندگان مجلس“

چندی پیش طرحی با عنوان برای تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این طرح که خارج از مجلس تهیه، طراحی و هدایت شده بود به متولیانش اجازه می داد تا نمایندگان مخالف و یا حتی مستقل در صورت عدم رضایت اربابان قدرت از مجلس اخراج و حتی در مواردی به محاکم قضایی معرفی گردند. طرح مذبور فشاریست بر نمایندگان مردم برای یکسویه نمودن رای و نظر آنان با رای حاکمیت. اجرای این طرح زنگ خطریست برای تنها نهاد دمکراتیکی که البته اکنون از استقلال آنهم چیز زیادی باقی نمانده است. در پی این طرح، مهدی کروبی به عنوان رئیس سابق مجلس شورای اسلامی درنامه ای به نمایندگان مردم، ابعاد فتنه انگیز این طرح را برای آنان برشمرد. (دنباله…)

اسماعیل نوری علا: از مدنیت اسلامی تا شهروندی ایرانی

در انقلاب اسلامی، شهرهای ایران به تصرف روستائیان به شهر آمده در آمدند و طبقهء متوسط شهری یا مجبور به ترک وطن شد، و یا ماند و در دق مرگی ِ بلند و بی صدای خود به سرنوشتی دردناک تن سپرد. روستائیان خمینی گروه گروه بچه های شهری ِ کمونیست و فدائی و مجاهد و ملی را به گلوله بستند، به دختران شهریان تجاوز کردند، و در ویرانی آنچه که «روحانیت ِ» نشسته در قدرت با صفت «طاغوتی» معین می کرد از هیچ کاری فروگذار نکردند. و آنچه این ماشین کشندهء زندگی شهری را روغنکاری می کرد همچنان پول نفت بود که اکنون در دست آقاها و آقازاده ها می گشت و آنان را از هرچه سواد و تخصص بی نیاز می کرد… (دنباله…)