فرانسه در اعتصاب

گزارش های رسیده از پاریس و شهرهای بزرگ فرانسه حکایت از شرکت صدها هزار تن از شهروندان معترض در اعتصابات و تظاهرات خیابانی دارد.

رادیو فرانسه / رحمت قاسم بیگلو:
صدها هزار شهروند فرانسه، امروز به دعوت سندیکاهای کارگری و کارکنان دولت درسراسر کشور دست به اعتصاب عمومی و تظاهرات خیابانی زده اند.
آخرین گزارش های رسیده از پاریس و شهرهای بزرگ فرانسه حکایت از شرکت صدها هزار تن از شهروندان معترض در اعتصابات و تظاهرات خیابانی دارد.

به گزارش وزارت کشورفرانسه در اعتصابات کارکنان دولت و نهادهای کارگری میزان شرکت کنندگان امروز به دوازده ممیز هفتاد و شش درصد رسیده است که نسبت به روز اعتصاب قبلی در دوازدهم اکتبر (هفته گذشته) حدود نه درصد کاهش نشان می دهد. در روز دوازدهم اکتبر بیست ویک ممیز بیست و دو درصد در اعتصابات محل کارخود شرکت کرده بودند.
سندیکای کارگری (س.ژ.ت) نزدیک به احزاب چپ فرانسه شمار شرکت کنندگان در تظاهرات خیابانی را امروز سه میلیون و پانصد هزارنفر در سراسر فرانسه ذکر کرده است، این درحالی است که مقامات پلیس شمار تظاهرکنندگان را کمی کمتر از پانصد هزار نفر گزارش کرده است. به گفته مقامات رسمی در پاریس شمار تظاهرکنندگان به شصت و هفت هزار نفر رسیده است، ولی مقامات سندیکائی شمار راهپیمایان مخالف را در خیابانهای پایتخت سیصد و سی هزار نفر برآورد کرده اند.

ازساعات اولیه بامداد امروز در برخی از باجه های پست کم کاری و تعطیل برخی از باجه ها مشهود بوده است. بنا برگزارش ها، دامنه اعتصابات در ادارات پست، به عنوان معیاری برای محک زدن میزان اعتصاب کنندگان، بین ده، به گفته مدیریت، و بیست و پنج درصد به گفته سندیکاها بوده است.
هفت سندیکای سراسری و منطقه ای برای اعتصابات امروز فرخوان داده اند. گزارش ها نشان می دهد که در ادامه آکسیون های اعتراضی سندیکاها، که اکنون ده روز است که ادامه دارد، از شب گذشته (دوشنبه هجدهم اکتبر) شماری از رانندگان کامیون های میان شهری نیز با پیوستن به اعتراضات عمومی اقدام به راه بندان در برخی از گلوگاه های شهرهای بزرگ کرده اند که این امر بخصوص کار حمل و نقل مایحتاج اولیه به ویژه سوخت را میان شهرها و انبارهای بنزین و فرآورده های سوختی مورد نیاز صنایع دشوار ساخته است.

درروزهای پایانی هفته گذشته صدها جایگاه فروش بنزین برای تامین سوخت با دشواری رو به رو بوده و جایگاه ها شاهد صف های طولانی صاحبان خودروها بوده است. مقامات دولتی بارها تاکید کرده اند که هیچگونه دشواری در تامین سوخت موردنیاز کشور نیست . با این حال این نگرانی به دلیل پیوستن کارگران و یا راه بندان بیش ازده پالایشگاه کشور همچنان ادامه دارد. اعتراضات عمومی درحالی ادامه دارد که شب گذشته کار بررسی لایحه اصلاحی قانون بازنشستگی در سنای فرانسه ادامه داشته و سناتورها تا ساعت سه بامداد روزسه شنبه به بحثهای موافق و مخالف ادامه داده اند.

این لایحه به این دلیل با اعتراضات عمومی رو به رو شده است که در آن دو سال بر سن قانونی بازشستگی افزوده شده است. به صورت که به منظور صرفه جوئی در هزینه های دولت، درصورت تصویب لایحه، حداقل سن بازنشستگی ازشصت سال به شصت و دو سال و حق استفاده کامل از حقوق بازنشستگی از شصت و پنج به شصت و هفت سال افزایش خواهد یافت.
طراحان لایحه دولت استدلال می کنند که با توجه به پیشرفت های عظیم در زمینه پزشکی، در طول دهه های اخیر امید به زندگی بطور قابل توجهی افزایش یافته است، از این رو افزودن دو سال به سن قانونی بازنشستگی برای تامین آینده منابع مالی این قانون امری غیرعادی نمی تواند باشد.

این اصلاحات بازنشستگی را نمی خواهیم!
گزارش دریافتی – ناصر از پاریس: سه و نیم میلیون فرانسوی شرکت کننده در ۲۷۷ راهپیمایی امروز درسراسر فرا نسه یکصدا شعار می دادند:
این اصلاحات بازنشستگی را نمی خواهیم!
برپایه آخرین نظرسنجی مندرج در روزنامه پاریسین بتاریخ ۱٨ اکتبر، ۷۱ درصد فرانسویان، مخالف اصلاحات بازنشستگی دولت سارکوزی هستند و از اعتصابیون و تظاهرکنندگان حمایت میکنند.

حضور دانش آموزان در اعتصاب و راهپیمایی امروز گسترده تراز روزهای پیش بود. بنا بر گزارش ف.آی.د.ل   ۱۲۰۰ دبیرستان از ۴٣۰۰ در اعتصاب امروز شرکت داشتند و از این میان ٨۵۰ دبیرستان بلوکه شدند.

اعتصاب در ۱۲ پالایشگاه کماکان امروز ادامه داشت و یادآوری میشود که ۱۱ پالایشگاه در اعتصاب کامل هستند. همچنین ۲۰ انبار ذخیره از ۲۱۹ توسط اعتصابیون بلوکه شده است. کمبود گازوئیل و بنزین در سراسر فرانسه کاملا مشهود است. ۴۰۰۰ پمپ بنزین با کمبود گازوئیل مواجه هستند و ۲۰۰۰ پمپ بنزین بدلیل اتمام ذخیره شان تعطیل شده اند. ۹۰ پمپ ویژه کامیون های سنگین از ۲٣۰، ذخیره شان ته کشیده است.

اعتصاب دربخش حمل ونقل بین شهری امروز چشمگیر بود. بر پایه گزارش ث.ژ.ت بیش از ۴۲درصد در اعتصاب شرکت داشتند.
اعتصاب به بخش حمل و نقل هوایی کشیده شده و اعتصاب در فرودگاه اورلی تا فردا ادامه خواهد داشت و یک چهارم پروازها صورت نخواهد گرفت.
اعتصاب در بخش های دیگر دولتی و خصوصی منجمله آموزش و پرورش، پست، برق، رادیو فرانسه و… چون روزهای اعتصابی دیگر بود.

دیروز ۱٨ اکتبر سندیکاهای حقوق بگیران و سندیکاهای جوانان با احترام به استقلال طرفین، نشست مشترکی برگزارکردند و طی انتشار بیانیه ای ضمن یادآوری اینکه طرح پیشنهادی دولت سارکوزی دررابطه با بازنشستگی با منافع حقوق بگیران، بیکاران جوینده کار، دانشجویان و دانش آموزان در تضاد می باشد بر ادامه و تقویت حرکات اعتصابی و اعتراضی تاکید کردند.

ارسال دیدگاه