درخواست جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی از نسرین ستوده برای شکستن اعتصاب غذا

جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی با انتشار نامه‌ای خطاب به نسرین ستوده از وی خواسته‌اند که به خاطر خانواده و کودکان‌اش اعتصاب غذای خد را بشکند.

جرس:
بنا به اخبار رسیده به جرس، در این نامه آمده است: می دانیم که پس از سالها امانتداری حقوق مردم و در بند شدن، این لب فرو بستن شایسته چنین حق نارسی‌ای است، اما تو را می‌خوانیم تا آنچنان که کودکانت را غذا می دادی، لب باز کنی ، و باز هم امید موکلان در بندت و کودکان منتظرت و خانواده بزرگ زندانیان سیاسی باشی.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

برای خواهرمان نسرین ستوده

بعد از ۲۵ روز که صدای رسای ”لب فرو بستن“ ات را شنیده ایم ، بعد از ۲۵ روز که همراه چشمان هراسان نیمای سه ساله ات و بغض فروخفته مهراوه ده ساله ات شده ایم ، بعد از ۲۵ روز که فرزندان کوچکت انتظار تو را می کشند ، در نبود تو ، روز کودک را به تلخی سپری می کنند ، می دانیم که پس از سالها امانتداری حقوق مردم و در بند شدن، این لب فرو بستن شایسته چنین حق نارسی ای است، اما هم‌صدای نیما ی کوچکت می شویم که با تکان دادن انگشتان کوچکش پیغام می دهد به مامانم بگویید این قدر کار نکند ، و مهراوه که در ده سالگی باید بر جای تو مادر شود ، و همسرت که بار چنین رنج آزادگی می کشد، اینک که همدرد و همصدا و همخانواده ایم، تو را می‌خوانیم تا آنچنان که کودکانت را غذا می دادی، لب باز کنی ، و باز هم امید موکلان در بندت و کودکان منتظرت و خانواده بزرگ زندانیان سیاسی باشی.

خانواده های زندانیان سیاسی

ارسال دیدگاه