رییس کانون صتفی معلمان مشهد، با گذشت ١۴ ماه بیماری در حبس و عدم اعزام به مرخصی از برقراری تماس تلفنی با خانواده اش در زندان محروم شد

سید هاشم خواستار، فعال فرهنگی و رییس کانون صتفی معلمان مشهد، بعد از ارسال نامه سرگشاده به معلمان جهان در روز جهان معلم، از برقراری تماس تلفنی با خانواده اش در زندان محروم شد.

جـــرس:
به گزارش منابع خبری جرس، این فعال مدنی و معلم ۶۸ سالۀ بازنشسته که سال گذشته به ٢ سال حبس تعزیری محکوم گردید و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان وکیل آباد مشهد می باشد، علیرغم گذشت ١۴ ماه، کماکان از مرخصی محروم بوده و اخیرا نیز به خاطر نوشتن نامه ای به معلمان و رییس فدراسیون معلمان جهان (به مناسبت روز جهانی معلم) از برقراری تماس تلفنی با خانواده اش نیز محروم شده است.

این در حالیست که مرخصی از حقوق مسلم و بدیهی زندانیان است که نیروهای امنیتی مشهد وی را از این حقوق مسلم محروم نموده اند.

طبق آیین نامه زندان ها، هر زندانی می تواند بعد از گذشت دو ماه از دوران محکومیت، تقاضای مرخصی داده و از این حق استفاده کند.

گزارش مذکور خاطرنشان کرد “هاشم خواستار از بیماری قلبی، ضعف بینایی و فشارخون رنج می برد که فضای آلوده زندان نیز مزید بر علت شده است.”

هاشم خواستار که از شهریور ماه گذشته در مشهد ربوده و به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهر برده شده بود، از سوی دادگاه انقلاب مشهد ابتدائا به شش سال و سپس دو سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم ابلاغ شده به خواستار، “اقدام علیه امنیت ملی” و مواردی دیگر همچون “کمک به برگزاری مراسم ادوار تحکیم و دانشجویان عضو تحکیم وحدت و ارتباط با اعضای جنبش دانشجویی” بوده و از بیماری های آرتروز و ناراحتی های گوارشی، قلب و فشار خون نیز رنج می برد که فضای آلوده زندان نیز مزید بر علت شده است.

ارسال دیدگاه