گزارش بانک مرکزی از گرانی قند، روغن، مرغ و تخم مرغ

بانک مرکزی با بررسی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۳ مهرماه جاری، از افزایش ۳ درصدی قیمت گوشت مرغ، ۱۳٫۳ درصد قیمت روغن نباتی جامد، ۷٫۴ درصدی قیمت روغن نباتی مایع و افزایش ۳٫۱ درصدی قیمت تخم مرغ خبر داد.

مهر:
بانک مرکزی گزارش داد: در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه اندکی کاهش داشت. بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم مرغ افزایش یافت و شانه ای ۳۰۰۰۰ الی ۳۸۵۰۰ ریال فروش می رفت.

در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک اندکی افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو کاهش جزئی داشت. بهای برنج وارداتی غیر تایلندی بدون تغییر بود. در گروه حبوب قیمت لپه نخود و عدس افزایش ولی بهای لوبیا چیتی، لوبیا چشم بلبلی و لوبیا سفید کاهش جزئی یافت. قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

در هفته منتهی به ۲۳ مهرماه، در میادین زیر نظر شهرداری تهران سیب گلاب و پرتقال درجه یک عرضه نمی گردید و پرتقال درجه دو، شلیل و شبرنگ و هلو عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعداد یاز آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای سیب گلاب، پرتقال درجه یک، شلیل و شبرنگ، طالبی، خربزه و هندوانه نسبت به هفته قبل افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای بادنجان، کدو سبز، سیب زمینی و پیاز افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه کاهش داشت.

در این هفته بهای گوشت مرغ نسبت به هفته قبل افزایش یافت. قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود.در هفته مورد بررسی، بهای قند و انواع روغن نباتی (به ویژه روغن نباتی جامد) افزایش ولی قیمت شکر کاهش جزئی داشت. بهای چای خارجی ثابت بود.

در هفته منتهی به ۲۳ مهرماه، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه معادل ۰٫۱ درصد کاهش یافت. بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل ۳٫۱ درصد افزایش داشت.

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج داخله درجه یک معادل ۰٫۱ درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو ۰٫۵ درصد کاهش یافت. بهای برنج وارداتی غیر تایلندی بدون تغییر بود. در گروه حبوب قیمت لپه نخود معادل ۲٫۴ درصد و عدس ۲٫۰ درصد افزایش ولی بهای لوبیا چیتی ۰٫۳ درصد، لوبیا چشم بلبلی ۰٫۱ درصد و لوبیا سفید ۰٫۲ درصد کاهش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

در هفته منتهی به ۲۳ مهرماه، در گروه میوه های تازه بهای سیب گلاب معادل ۱۰٫۰ درصد، پرتقال درجه یک ۸٫۳ درصد، شلیل و شبرنگ ۲٫۶ درصد، طالبی ۱۰٫۶ درصد، خربزه ۹٫۴ درصد و هندوانه ۲٫۳ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰٫۵ درصد تا ۱۴٫۰ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای بادنجان معادل ۲٫۰ درصد،کدو سبز ۰٫۱ درصد، سیب زمینی ۵٫۲ درصد و پیاز ۱٫۵ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰٫۵ درصد تا ۱٫۴ درصد کاهش داشت.

در هفته مورد بررسی، بهای گوشت مرغ معادل ۳٫۰ درصد افزایش یافت. قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله نسبت به هفته قبل ثابت بود.

در هفته منتهی به ۲۳ مهرماه نسبت به هفته قبل، بهای قند معادل ۰٫۷ درصد، روغن نباتی جامد ۱۳٫۳ درصد و روغن نباتی مایع ۷٫۴ درصد افزایش ولی قیمت شکر ۰٫۴ درصد کاهش داشت. بهای چای خارجی ثابت بود.

ارسال دیدگاه