اعتراض حامیان مادران عزادار در شهر هامبورگ

گزارشی کوتاه از گردهمآیی حامیان مادران عزادار هامبورگ در اعتراض به بازداشت مادران عزادار در ایران.

امروز شنبه برابر با ۲۴ مهرماه حامیان مادران عزادار مطابق هر شنبه گرد هم آمدند تا صدای مادران میهن باشند.

در آکسیون امروز، صدای اعتراض حامیان مادران در شهر هامبورگ طنینی گسترده انداخت و موجی از تنفر نسبت به عملهای خشنونت آمیز دولت کودتا نسبت به خانواده های زندانیان سیاسی و بازداشت مادران را در میان حاضران بر انگیخت.

در این آکسیون، توسط حامیان مادران به رهگذران توضیح داده می شد که چگونه مادر و خواهر سعید زینالی زندانی سیاسی مفقود شده شنبه شب گذشته در منزل شان بازداشت شده اند و چگونه فرزندشان در منزل پدری اش بازداشت شده و بعد از آن هرگز به خانه بازنگشته است و هربار خانواده اش پی گیر وضعیت او شده اند مسولان زندان درباره ی او اظهار بی اطلاعی کرده اند و هنوز مشخص نیست بر سر این زندانی در این یازده سال چه آمده است و اکنون خانواده و دوستانی که سرنوشت دردناک مفقود شدن پسرشان همه را ناراحت کرده ، به شدت نگران سرنوشت مادر و خواهر وی هستند.

امروز حامیان مادران عزادار ضمن محکوم کردن بازداشت مادران و خواهران زندانیان سیاسی خواستار آزادی بی قید و بند همه ی زندانیان سیاسی شدند.

ارسال دیدگاه