“پاییز سرخ پوست” شعری از پرویز میرمکری

 دور میشوند  گریه های سرخ از چشم های دجیتالی ما که خیره به  دیداری نزدیک (دنباله…)

بازدید پزشکی قانونی از مسعود باستانی در رجایی شهر

در پی تشدید بیماری های دهان و دندان مسعود باستانی، روزنامه نگار زندانی در زندان رجایی شهر، صبح روز سه شنبه به دستور مقامات قضایی وی توسط پزشکی قانونی معاینه و گواهی بیماری وی صادر شد. ادامه »

اعتراض حامیان مادران عزادار در شهر هامبورگ

گزارشی کوتاه از گردهمآیی حامیان مادران عزادار هامبورگ در اعتراض به بازداشت مادران عزادار در ایران. (دنباله…)

چپ دانشجویی؛ گفتگوی اشتراک با بهزاد باقری

 گفتگوی سایت اشتراک با بهزاد باقری در باره شرایط ایران، جنبش دانشجویی و کارگری. (دنباله…)