شبنم مددزاده ممنوع الملاقات شد

امروز مسئولان زندان رجایی شهر کرج دراقدامی غافلگیر کننده تماس های تلفنی وملاقات شبنم مددزاده دانشجوی دربند دانشگاه تربیت معلم تهران و نایب رئیس شورای تهران دفتر تحکیم وحدت را قطع نمودند.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی:
مسئولان زندان در قبال این اقدام هیچ توضیحی نداده و صرفا به خود مددزاده گفته اند که «دلیلش را خودمان می دانیم و به کسی ارتباطی ندارد».
شبنم مددزاده که از تاریخ ۱ اسفند ۱٣٨۷ همچنان در زندان به سر می برد، در دادگاهی که در شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ای تشکیل شد با اتهامات نا روایی که دلیل و مدرکی هم برای اثبات آن در دادگاه وجود نداشت به ۵ سال حبس همران با تبعید به زندان رجایی شهر کرج محکوم گردید.

این فعال دانشجویی از بدو بازداشت تا کنون حق استفاده از مرخصی را نداشته و با توجه به آنکه وی از بیماریهایی همجون ناراحتی قلبی و مشکل گوارشی رنج می برد ، در آخرین ملاقاتی که با عباس جعفری دولت آبادی داشته است، جهت استفاده از مرخصی و آزادی مشروط به وی قول مساعد داده شد.
اما دو هفته بعد از این ملاقات وی را از زندان اوین به زندان رجایی شهرکرج منتقل کردند تا دوران محکومیت خود همراه با تبعید را در آنجا بگزراند. در پی قطع تماس های تلفنی و ملاقان شبنم مددزاده، خانواده وی به شدت نگران وضعیت این فعال دانشجویی دربند هستند. چرا که دلیل این امر مشخص نیست.

مددزاده بعد از ابلاغ شفاهی ممنوع الملاقات بودن خود، صرفا چند دقیقه مهلت داشته است که با تماس تلفنی از خانواده ی خود خدا حافظی کند.
وضعیت روحی شبنم مددزاده بعد از این رویداد، نگران کننده گزارش شده است.

قابل ذکر است که قطع ارتباط شبنم مددزاده با دستور مستفیم علیمحمدی، معاون زندان رجایی شهر کرج صورت گرفته است. این درحالی است که مقام نامبرده اختیار صدور چنین حکمی را نداشته و قاضی پرونده بایستی با دلیل و مدرک در این گونه موارد تصمیم گیری نماید.

ارسال دیدگاه