خانم ستوده در کنارمان بمانید!

چهار تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج ضمن حمایت از خواسته های بحق نسرین ستوده که برای بدست آوردن آن دست به اعتصاب غذا زده است خواهان پایان اعتصاب ایشان شدند. 

 خبرگزاری هرانا:

 متن این بیانیه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به قرار زیر است:

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین
ما امضا کنندگان این بیانیه مطلع شده ایم که بانو نسرین ستوده روزهاست در اعتصاب غذا به سر میبرند.
ما زندانیان سبز رجایی شهر خطاب به بانو نسرین ستوده اعلام میکنیم که ایران در راه ازادی خواهی به مبارزی همچون شما نیاز دارد و ارمان خواهان راه ازادی ایران هم برای خشت روی خشت گذاشتن ازادی در ایران به راه نگاه میکنند و به همراهانشان.

اینکه شما اینچنین با رشادت در این روزها فریاد خود را از سد ترس و ارعاب مسئولان گذر دادید برای همه ما باعث افتخار است.
در اینجا ضمن اعلام حمایت از شما و بیان همدردی با خانواده شما که در این مدت بابت وضعیت جسمانی شما نگران شده اند از شما وکیل و مبارز دربند میخواهیم تا اعتصاب غذایتان را بشکنید تا بیش از این نگرانی خانواده شما و اسیب به جسم و روانتان تشدید نشود.

البته این تقاضای ما از هشدار نسبت به نقض حقوق بشر ایشان که توسط مسئولان و متصدیان صورت میپذیرد کم نمیکند و انها باید خوب هوشیار باشند که انگاه زندانی دست به اعتصاب غذا می زند که بخواهد از تنها راه ممکن برای رساندن پیام مظلومیتش استفاده کند، و چه تاسف بار بود که ایشان را از شرکت در مراسم ختم پدرش برحذر کردید.
پس چه بهتر که تاریخ را در مقابل خود قرار دهید و خواسته های وی را اجابت کنید.

اسامی امضاکنندگان
منصور اسانلو
رسول بداغی
عیسی سحرخیز
حشمت الله طبرزدی

مهرماه ۱٣٨۹
زندان رجایی شهر کرج

ارسال دیدگاه