شبنم مددزاده ممنوع الملاقات شد

امروز مسئولان زندان رجایی شهر کرج دراقدامی غافلگیر کننده تماس های تلفنی وملاقات شبنم مددزاده دانشجوی دربند دانشگاه تربیت معلم تهران و نایب رئیس شورای تهران دفتر تحکیم وحدت را قطع نمودند. (دنباله…)

خانم ستوده در کنارمان بمانید!

چهار تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج ضمن حمایت از خواسته های بحق نسرین ستوده که برای بدست آوردن آن دست به اعتصاب غذا زده است خواهان پایان اعتصاب ایشان شدند.  (دنباله…)