هیکو هون: رفرمهاى جدید کوبا و چین

رئیس جمهور کوبا رائول کاسترو و اتحادیه کارگران کوبا طرحى را جهت کاهش نیروى کار دولتى تا یک میلیون نفر در آینده نزدیک اعلام نموده اند و بدین وسیله خبر از تغییرى اساسى میدهند. جامعه کوبا بدون شک نیاز مبرمى به یک رفرم دارد. در حال حاضر کارکنان دولتى ٨۰ درصد از نیروى کار را تشکیل میدهند و این طرح در نظر دارد که کلیه سیستم اقتصادى را تحت کنترل خود درآورد. 

رفرمهاى جدید کوبا و چین
 مترجم: پیام پرتوى

che-mao
Che Guevara and Mao Zedong

نویسنده: هیکو هون

رئیس جمهور کوبا رائول کاسترو و اتحادیه کارگران کوبا طرحى را جهت کاهش نیروى کار دولتى تا یک میلیون نفر در آینده نزدیک اعلام نموده اند و بدین وسیله خبر از تغییرى اساسى میدهند. جامعه کوبا بدون شک نیاز مبرمى به یک رفرم دارد. در حال حاضر کارکنان دولتى ٨۰ درصد از نیروى کار را تشکیل میدهند و این طرح در نظر دارد که کلیه سیستم اقتصادى را تحت کنترل خود درآورد.  
دولت کوبا تایید مینماید که سیستم بوروکراتیک قدیمى بدرستى عمل نمینماید٬ دولت بستنى فروشان٬ رانندگان تاکسى٬ سلمانیها و شاخه هایى از مشاغل اقتصادى را در استخدام خود دارد که در آن دلایل و دلگرمیها و فعالیت خصوصى امرى طبیعى و عادى میباشند. آرایش مو با لااقل ۶۰۰۰ هزار سال قدمت یکى از قدیمیترین مشاغل در جهان میباشد٬ و راندن تاکسى خصوصى از زمانى که اولین اسبها واگنها را بدنبال خود میکشیدند وجود داشته است. دلایل عقلانى براى مالکیت بر روى این شاخه ها وجود ندارد.      

ظهور تعداد بسیارى از مشکلات اقتصادى نتایج بیش از حد دولتى نمودن بوده است. سهمیه بندى نمودن غذا و ملزومات آن همراه با دستمزدهاى واقعا ناچیز٬ نتیجه این میشود که مردم جهت بدست آوردن مواد غذایى ضرورى به بازار سیاه روى بیاورند. گردانندگان بازارهاى سیاه و کارمندان فاسد با یکدیگر جهت ثروتمند نمودن یکدیگر همکارى نموده و به گونه اى انگلى از مردم سرقت مینمایند. در بسیارى از شاخه ها “مردم به کار کردن تظاهر مینمایند و دولت تظاهر به پرداخت به آنها”. این ضعف در مجموع شرایط را براى پشتیبانى از این نیروهاى ارتجاعى فراهم میاورد٬ در نتیجه اغلب جوانان جهت فراهم آوردن یک زندگى بهتر ایالات متحده آمریکا را الگوى خود قرار داده اند.         

از سویى دیگر کوبا نقاط قوت اقتصاد برنامه ریزى شده را افشاء مینماید. علیرغم محاصره اقتصادى از جانب آمریکا٬ کوبا با دستاوردهاى خود در زمینه بهداشتى و سلامتى٬ تحصیلات و خدمات اجتماعى  به متحیر نمودن جهان ادامه میدهد. در مقایسه با ضعف خود در زمینه تولید سرانه٬ کوبا در این بخشها معجزه ها نموده است. با صرف سالانه تنها ٣۰۰ دلار براى هر نفر جهت خدمات درمانى٬ کوبا دارى بالاترین تعداد دکتر نسبت به جمعیتش میباشد٬ ۶۴ دکتر براى هر ١۰۰۰۰ نفر (به عبارت دیگر یک دکتر براى هر ١۵٧ نفر ـ مترجم)       

اگر چین میخواست که در این عرصه به نتایج کوبا دست یابد٬ نیاز به ٨ میلیون دکتر و ١١ میلیون پرستار داشت٬ در مقایسه با ١٬٨ میلیون دکتر و ١٬٣ پرستار در حال حاضر (بر اساس آمار سازمان بهدشت جهانى). دولت کوبا بیش از ٩۵ درصد از مخارج خدمات درمانى را پرداخت مینماید٬ بر خلاف آن دولت چین ۵۵ درصد آنرا. در مجموع چین بیشترین تعداد دکتر و پرستار را در جهان دارست٬ و با توجه به مبالغ سرمایه گذارى شده دستاوردهاى چین از سال ١٩۴٩ بیشمار بوده اند. اما تحولات اقتصادى تدارکات خدمات درمانى عمومى را به دنبال خود رها نموده است. تعداد بسیارى از مردم توانایى پرداخت معالجه و یا داروهاى مورد نیاز خود را ندارند٬ و این امر خشم و نارضایتیهاى اجتماعى را بوجود آورده است. با دولت چین که خدمات بهداشتى بنیانى را براى همه ترویج نموده و کوشش مینماید که از نابرابریهاى اجتماعى بکاهد٬ سرعت پیشرفتهاى اجتماعى چین را میتوان با اینکه با چه شتابى به سطوح خدمات درمانى کوبا دست میابد مورد قضاوت قرار داد.

ایدئولوژى سرمایه دارى استدلال مینماید که خدمات درمانى چاله سیاهیست در بودجه دولت٬ اما دولت آمریکا براى هر نفر بیش از ده برابر دولت کوبا صرف خدمات درمانى مینماید٬ در حالیکه نتایج بدست آمده از آن کمى بهتر بوده است. در حقیقت٬ جایى که بخش خصوصى اجازه دارد که خدمات اجتماعى دولتى را چپاول نماید٬ امکانات عظیم به هدر رفته و اموال عموى جهت بدست منافع خصوصى و بدست آوردن سود در کوتاه مدت بکار گرفته میشود.   

فیدل کاسترو کوشش نمود که امکانات علمى و تکنیکى ملت کوبا را بر روى پایدار نمودن نمونه خدمات درمانى مورد نظر خود متمرکز نموده و به واکسنها و علوم پزشکى دست یابد. انقلاب علمى و تکنیکى کنونى در خدمات درمانى امکانات عظیم و توانایى بالقوه اى را براى طرح و گسترش خدمات درمانى دولتى فراهم آورده و راه را براى افکار دوراندیشانه هموار مینماید. تحقیقات در مورد سلولهاى بنیادى٬ بیولوژى٬ مهندسى ژنتیک و نانو تکنولوژى (فناورى نانو و یا نانو تکنولوژى رشته اى از دانش کاربردى و فناوریست که جستارهاى گسترده اى را پوشش میدهد. موضوع اصلى آن نیز مهار ماده یا دستگاههاى در ابعاد کمتر از یک میکرو متر٬ معمولا حدود یک تا صد نانو متر است ـ استخراج شده از ویکه پدیا ـ مترجم) و پیشرفتهاى انقلابى٬ در آینده اى نزدیک راه را براى طولانیتر نمودن میانگین عمر مفید انسان تا رسیدن به صد سالگى و یا بیشتر امکانپذیر میسازد.    

تحقیقات و توسعه جهانى٬ بشدت بوسیله فناآورى ارتباطات و بصورتى حیرت آور با کمک کامپیوترها پیشرفت نموده است. اما٬ با حاکمیت کمپانیهاى خصوصى مونوپولى بر روى حوزه هاى اصلى تحقیقات و توسعه٬ ما با خطر دستیابى به نتایج علمى جدید روبرو میشویم و قبل از هر چیز با پول جیره بندى خواهیم شد. از بروز این امر میتوان ممانعت نمود. با اراده اى مستحکم و پشتیبانى٬ برنامه فیدل کاسترو جهت اجتماعى نمودن علوم پزشکى و تبدیل کوبا به یک قدرت جهانى امرى ممکن بوده و الگوى خدمات درمانى او میتواند منافع عظیمى را براى همه جهان در بر داشته باشد.

چین به راحتى میتواند کلیه محصولات مورد نیاز مردم کوبا را با هزینه اى کم فراهم آورد. این امر  میتواند مشکلات بسیارى از مردم کوبا را که با آن دست به گریبانند حل نموده و تحریم ارتجاعى و غیر انسانى آمریکا را تضعیف نماید. زمانیکه اتحاد جماهیر شوروى متلاشى شد٬ کوبا اینچنین برنامه ریزى نمود که بدون کمک خارجى ادامه حیات بدهد٬ اکنون هر دو٬ ونزوئلا و چین نقش بزرگى را در سرمایه گذارى و پشتیبانى کوبا در تعویض اقتصاد خود ایفا مینمایند. حزب کمونیست کوبا قصد دارد که اقتصاد خود را توسعه بدهد در حالیکه حفظ مالکیت دولتى را از بالا رهبرى نموده٬ و نتایج حاصله از انقلاب را حفاظت نماید. براى چین با اقتصاد بمب گونه خود٬ با شرکتهاى دولتى ثروتمند و تقاضا فوق العاده براى خدمات درمانى اجتماعى شده٬ نباید محدویتى در جسارت براى همکارى٬ سرمایه گذارى و تشریک مساعى با مردم کوبا وجود داشته باشد.  

برای خواندن متن اصلى به سایت زیر مراجعه نمایید
http://marxistleninist.wordpress.com/2010/09/24/china-and-cubas-new-economic-reforms/

ارسال دیدگاه