بی خبری از وضعیت و شرایط وبلاگ نویس زندانی

 بیش از ۴ هفته است که  از وضعیت و شرایط وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری هیچ خبری در دست نیست .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پور شجری ۲۱ شهریور ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه زندان گوهردشت کرج منتقل شد. از وضعیت و شرایط  وبلاگ نویس زندانی از زمان دستگیری تا به حال  هیچ خبری در دست نیست. آقای پورشجری در هفته های اول دستگیریش حداقل ۲ بار از سلولهای انفرادی بند سپاه به بهداری زندان منتقل شده است. گفته می شود علت انتقال او به بهداری بدلیل شکنجه هایی که بازجویان وزارت اطلاعات علیه وی بکار برده اند می باشد.

از طرفی دیگر بازجویان وزارت اطلاعات دختر او را که ساکن شهر مشهد است تلفنی به اداره اطلاعات مشهد  احضار کرده اند. آنها  در  تماس تلفنی با دختر آقای پورشجری تاکید کرده اند که از احضار و مراجعه اش به اداره اطلاعات هیچ کسی حتی خانواده اش نباید مطلع شود. احضار او در روز تعطیل صورت گرفته است. مامورین وزارت اطلاعات برای تشدید  فشارهای  روحی علیه این خانواده منزل آنها را زیر نظر دارند.

ارسال دیدگاه