فرزندان ازدواج صیغه ای، بی شناسنامه

هنوز مشکل ثبت هویت و شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواجهای موقت ثبت نشده و دو ملیتی در کشور ما وجود دارد. این کودکان از هیچ امکان اجتماعی بهره مند نیستند به طوری که در جمعیت آماری کشور محسوب نمی شوند و امکان تحصیل هم ندارند.

مهر
عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه هنوز مشکل ثبت هویت و شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواجهای موقت ثبت نشده و دو ملیتی در کشور ما وجود دارد گفت: این کودکان از هیچ امکان اجتماعی بهره مند نیستند به طوری که در جمعیت آماری کشور محسوب نمی شوند و امکان تحصیل هم ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، لیلا ارشدی در نشست خبری انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز کودک افزود: اگر چه مادر می تواند در این موارد شناسنامه به اسم خود بگیرد ولی روند قانونی آن چنان پیچیده است که غیرممکن به نظر می رسد.

وی تصریح کرد: برای گرفتن شناسنامه به اسم مادر، ابتدا کودک باید به سازمان بهزیستی سپرده شود و مادر به اداره سرپرستی مراجعه کرده و درخواست سرپرستی این کودک را بدهد که در این صورت برای او شناسنامه صادر می شود. این در حالی است که در ماده ۷ پیمان نامه حقوق کودکان اسناد هویت و ثبت ولادت کودک بلافاصله پس از تولد الزامی شده است.

این فعال حقوق کودک ادامه داد: فرزندان حاصل از ازدواجهای موقت یا چند ملیتی باید تا سن ۱۸ سالگی بدون هویت باشند تا بعد از آن بتوانند شناسنامه بگیرند. حال این سوال مطرح است که این خشم خفته و اثرات اجتماعی آن در این کودکان چگونه قابل جبران است.

وی در مورد راه اندازی مدارس افاغنه گفت: ما با جداسازی کودکان مخالفیم جداسازی این کودکان و تحصیل در مدارس جدا تبعیض است باید این کودکان با جمعیت میزبان ترکیب و از امکانات یکسانی برخوردار باشند.

ارشدی ادامه داد: باید نظر کودکان در تصمیم گیریهای لحاظ شود و کودک در مسایل اجتماعی مشارکت داده شود. پوشاندن لباس پلیس و یا طرحهایی مانند شهردار مدرسه ایده های خوبی است ولی نباید در حد تزئینات باشد.

وی با اشاره به اینکه به شدت آمار آزار جنسی کودکان رو به افزایش است و روزی نیست که اخباری در مورد آزار جسمی کودکان اعلام نشود. این در حالی است که آزار جنسی همواره با آزار روحی همراه است.

این عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد: موارد آزار جنسی به دلیل تابو بودن اعلام نمی شود این در حالی است که موارد اعلام نشده بسیاری نیز داریم.

وی ادامه داد: همچنین نهادهای مدنی خواستارند مجازات حبس جایگزین اعدام برای کودکان اعمال شود چرا که عموما قتل توسط کودکان در شرایطی اتفاق می افتد که کودک آگاهی نداشته و مهارت کنترل خشم را نیز پیدا نکرده است.

ارسال دیدگاه