حزب کمونیست یونان در خصوص تئورى “سوسیالیسم قرن ٢١”

تئورى به اصطلاح “سوسیالیسم قرن بیستم” در سال ١٩٩۶ ابتدا بوسیله جامعه شناس آلمانى هانس دیترریش استفان که از سال ١٩٧٧در مکزیک زندگى کرده و تدریس نموده است و بعنوان مشاور رئیس جمهور ونزوئلا کار میکرده است ترویج شد. این تئورى پس از فروپاشى کشورهاى سوسیالیستى تکامل یافت. این تئورى بر اساس فرضیات من درآوردى که “سرمایه دارى و سوسیالیسم واقعى حاوى کمبودهاى دمکراتیکى وسیعى بوده و قادر به حل فورى مسائل انسانى از جمله فقر٬ گرسنگى٬ استثمار٬ ستم اقتصادى٬ تبعیض جنسى٬ نژاد پرستى٬ نابودى منابع طبیعى و فقدان مشارکت واقعى در دمکراسى نمیباشد شکل گرفته است”. (دنباله…)

۳۰ درصد کودکان ۵-۱ ساله ایران در معرض آزار جسمی و ۳۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل

در ایران ۱۶ مهر روز کودکان است که برابر با ۸ اکتبر این روز در سراسر جهان روز جهانى کودک نام‌گذارى شده است.
یک روز از ۳۶۵ روز سال براى کودکان است، اگر شانس و اقبال با کودکى یار باشد که کل ۳۶۵ روز را کودکى می‌کند در غیر این صورت حتى از حس کودکى خود هم سهمى نمی‌برند. (دنباله…)

فرزندان ازدواج صیغه ای، بی شناسنامه

هنوز مشکل ثبت هویت و شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواجهای موقت ثبت نشده و دو ملیتی در کشور ما وجود دارد. این کودکان از هیچ امکان اجتماعی بهره مند نیستند به طوری که در جمعیت آماری کشور محسوب نمی شوند و امکان تحصیل هم ندارند. (دنباله…)

اخراج ۴۰ کارگر کارخانه لوله سازی خوزستان با بیش از ۲۲ سال سابقه

۴۰ نفر از کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان علیرغم اینکه ۱۵ ماه حقوق معوقه خود را هنوز دریافت نکرده بودند , در هفته گذشته اخراج شدند. (دنباله…)

کارگران واگن پارس درادامه اعتراضاتشان ١٣مهر مقابل مجلس اجتماع کردند

 کارگران شرکت واگن پارس اراک درادامه مبارزات ۲سال گذشته جهت دریافت حقوق ومطالباتشان، امروزتجمع اعتراضی درمقابل مجلس داشتند. (دنباله…)

تصاویر تکان‌دهنده از خشک شدن دریاچه ارومیه

ادامه »

اسماعیل نوری علا: آلترناتیوسازان و اصلاح طلبان

آیا می توان رهبری مذهبی جنبش سبز، یعنی کسانی چون آقایان خاتمی، کروبی، موسوی و خانم رهنورد، را به چشم آلترناتیو حکومت ولی فقیه نگریست؟.. راست اش اینکه، در میان واژه هائی که در گفتارهای سیاسی بکار می روند، واژهء «آلترناتیو» برای من دارای وزن مخصوصی است که موجب می شود پاسخ این پرسش را با یک «نه» ی بزرگ بدهم و همچنان اصرار بورزم که در داخل کشور امکان ساخته شدن یک «آلترناتیو» در برابر رژیم اسلامی وجود ندارد و این کار بدون کمک فعالانهء خارج کشوری ها ممکن نیست. و چرا؟ (دنباله…)