بلاتکلیفى ۴۰۰ هزار کودک افغان با گذشت ۵روز از بازگشایى مدارس

یک فعال حقوق کودک گفت: علی‌رغم بازگشایى مدارس تکلیف ۴۰۰ هزار کودک افغان که نیروى کار خیابان‌ها و کارگاه‌ها هستند، همچنان نامشخص است.

ایلنا:
اکرم خاتم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تاکید کرد: دولت ایران در سال جاری به ادامه تحصیل کودکان فاقد کارت اقامت در مدارس ایران ادامه می‌دهد و این امر موجب شادی کودکان افغان و خانواده‌های آنان شده است؛ اما این نکته را نباید از نظر دورداشت که این کودکان تنها حدود ۳۰ هزار نفر از این کودکان راشامل می‌شود و جمع کثیری از آنان به دلایلی چون نداشتن شهریه مدرسه دولتی و یا نیاز شدید خانواده به درآمد آنان امسال نیز روزهای خود را به جای پشت نیمکت مدارس در مراکزی که به کار اشتغال دارند سپری می‌کنند.
خاتم در عین حال ابراز امیدواری کرد که عدم ثبت نام این کودکان در برخی شهرها، ‌با وجود سپرى شدن پنجمین روز از بازگشایى مدارس، ناشی از ازدحام کار در مدارس باشد و مشکل دیگرى نداشته باشد .

به گفته این فعال حقوق کودک ، در حالی که بسیاری از موسسات بین‌المللی بنا به اهداف خود مایل هستند که به دولت ایران در زمینه رفع موانع تحصیل کودکان مهاجر کمک کند بهتر است، پرداخت هزینه‌های تحصیلی این کودکان از قبیل شهریه، نوشت‌افزار و سایر هزینه‌ها به این موسسات سپرده شود .

خاتم در ادامه به اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تاثیر آن بر روى خانواده‌هاى افغان اشاره کرد و ادامه داد: تحقق این طرح بر اقشار آسیب‌پذیر ایران فشار وارد کرده و شدت آن بر خانوارهای مهاجر که از هیچ گونه یارانه‌ای برخوردار نیستند، ابعادنگران کننده دارد و بطور حتم تاثیر آن در ترک تحصیل بیشتر فرزندان و ناامنی تغذیه‌ای بر روى کودکان نیز غیرقابل کتمان است.

به گفته این فعال حقوق کودک لازم است که دولت براى حمایت از خانواده‌هاى افغانى به خصوص کودکان و آموزش آنها مطابق با کنوانسیون حقوق کودک راه‌کار عملى ویژه‌اى اتخاذ کند و مانع شود که تحمیل هزینه‌هاى حاصل از هدفمند شدن یارانه‌ها موجب فاصله گرفتن کودکان افغان از تحصیل و گرایش آنها به کار می‌شود.

این فعال حقوق کودک همچنین در مورد ثبت نام گسترده‌ای که اخیرا در تمام شهرها و روستاها از مهاجرین فاقد کارت اقامت به عمل آمد اشاره کرد: استقبال چشمگیر مهاجرین افغان از این طرح تنها با امید بهبودی وضعیت نابسامانشان در ایران صورت گرفته وآنان آرزومند تغییر سیاستهای دولت و حمایت بیشتر هستند .

ارسال دیدگاه