ضرب و شتم و انتقال ضیاء نبوی به سلول انفرادی در بدو ورود به زندان اهواز

ضیا‌ءالدین نبوی، فعال دانشجویی که طی چند روز گذشته به زندان کارون اهواز منتقل شده، بر اثر ضرب و شتم و انتقال به سلول انفرادی، در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد.

جــــرس:
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، ضیاء نبوی پس از ورود به زندان اهواز، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مدت ۴۸ ساعت را در سلول انفرادی سپری کرده است.

کمیته گزارشگران حقوق بشر به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که وی هم اکنون به بند امنیتی زندان کارون اهواز منتقل شده است. گزارش‌های دریافتی حاکی از “وضعیت نابسامان بهداشتی و غذایی” در زندان اهواز است.

سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل در دو روز ابتدایی، یک صبحانه، یک شام و یک‌بار حق استفاده از سرویس بهداشتی داشته است.

در بند امنیتی، تنها یک سرویس دستشویی و حمام سالم وجود دارد و هوای بند به‌شدت گرم است. تهویه وجود ندارد و زندانیان دسترسی مناسب و کافی به آب آشامیدنی ندارند.

ضیا‌ء‌الدین نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل و سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل،‌ ۲۵ خرداد سال گذشته بازداشت و در دادگاه بدوی با حکم ۱۵ سال حبس تعزیری مواجه شد.

دادگاه تجدیدنظر، این حکم را به ۱۰ سال حبس در زندان ایذه کاهش داد که پس از آن، حکم تبعید از زندان ایذه به زندان کارون اهواز تغییر یافت.

مجید دری، دیگر عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز در روزهای اخیر به زندان کارون اهواز انتقال یافته است. شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و عضو دیگر شورای دفاع از حق تحصیل نیز به شش سال حبس در زندان ایذه محکوم شده است.

ارسال دیدگاه