بلاتکلیفى ۴۰۰ هزار کودک افغان با گذشت ۵روز از بازگشایى مدارس

یک فعال حقوق کودک گفت: علی‌رغم بازگشایى مدارس تکلیف ۴۰۰ هزار کودک افغان که نیروى کار خیابان‌ها و کارگاه‌ها هستند، همچنان نامشخص است. (دنباله…)

افزایش فشارهای بی سابقه بر دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، طی اقدامی بی سابقه از سوی مقامات دانشگاه شهید بهشتی تهران و مسئولین حراست آن دانشگاه، برخوردهای بسیار تند و کم سابقه ای با دانشجویان صورت گرفته است. (دنباله…)

گزارش ارژنگ داوودی از تجارت میلیاردی مواد مخدر در زندان رجایی شهر:نقش شبکه مافیایی حاکم بر زندان در این تجارت

ارژنگ داوودی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج گزارشی از مافیای مواد مخدر در زندان و ارتباطات آنان با مسئولین زندان تهیه کرده است. (دنباله…)

ضرب و شتم و انتقال ضیاء نبوی به سلول انفرادی در بدو ورود به زندان اهواز

ضیا‌ءالدین نبوی، فعال دانشجویی که طی چند روز گذشته به زندان کارون اهواز منتقل شده، بر اثر ضرب و شتم و انتقال به سلول انفرادی، در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. (دنباله…)