دانشجوی زندانی مصطفی اسکندری خواستار صدور حکم بین المللی برای دستگیری سران رژیم شد


نامه زیر توسط دانشجوی زندانی مصطفی اسکندری به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ” جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و مراجع بین المللی و اطلاع عموم ارسال شده است.او در این نامه خواستار اعزام نماینده ویژه از دادگاه جنایی بین المللی لاهه و همچنین خواستار صدور حکم دستگیری برای سران رژیم فعلی شده است. نامه دانشجوی  زندانی به قرار زیر می باشد:

به: مقاومین  تمامی آزادیخواهان،مردم شریف هموطن و مراجع بین المللی حقوقی مریوطه

با درود به تمامی آزدیخواهان و هموطنان عزیز
اینجانب مصطفی اسکندری زندانی سیاسی دانشجوی گروه پزشکی (دارای مدرک پریدنت داندانپزشکی) از تاریخ ۸/۵/۸۸ بت اتفاق همسرم کبری زاغه دوست دستگیر شدیم و حدود ۷ ماه نیز در انفرادهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زیر بدترین رفتارها و شکنجه ها بودم. تا این لحظه هیچگونه ملاقاتی با همسرم نداده اند و از سلامتی جسمی و روانی … اطلاعی ندارم که این خود عزابی الیم می باشد.

سپس … مرا تنها به زندان رجائی شهر منتقل نمودند (بعلت آزار آنها و شعارهای من علیه آنها) حال در بند ۳ زندان در حسینیه(سالن) ویژه سیاسی می باشم. متاسفانه مدیر بند که مدیر داخلی زندان  نیز می باشد. بیماری است که سادیسم زندانی آزاری و مرد بسیار خشن ،کریه و فوق العاده بی ادب رفتار می نماید.این فرد خود آزار و زندانی آزار آقای گرامی می باشد.

این شخص با استفاده از هر جز… کارمندان شبیه خودش با اهانت ها و بدرفتاری های مخصوص خودش و محدودیت تماس تلفنی برایم باعث واکنش و شعار های من در زندان نیز شده است.(ننگ بر ظالم و دیکتاتورو غیره)

متاسفانه ایذا و آزارش هر روز بیشتر شده و تهدید می نماید مرا به انفرادی توام با شکنجه در کثیف ترین بند (بند یک) می اندازد (دارای جانوارهای موذی بندی شپش،موش و سوسک) تهدید نموده اند؛که می کشیم ترا و می گوییم خودکشی کردی یا می دهیم برخی زندانیهای (اعدامی) دیگر ترا بکشند.

متاسفانه در اقداماتش از کارمندان خاطی و حتی زندانیان بیمار و سادیسمی و وکیل بند شبیه خود استفاده می نماید.
مراتب جهت استحضار همگان و درج و پیگیری در پرونده ضد حقوق بشری رژیم فعلی و سران آنها تقدیم می گردد.امید است با اعزام یک نماینده ویژه از سوی دادسرا یا دادگاه جنایی بین المللی لاهه نماینده ای از سازمان ملل محترم جهت ملاقات با بنده و دیگر زندانیان سیاسی حقایق بیشتری دریافت نمایند و در همان جا و از طرق قانونی حکم دستگیری سران رژیم فعلی صادر فرمائید.این بنده … خواهان حکومتی غیر دینی و منتخب مردم طی انتخاباتی آزاد هستم.

مصطفی اسکندری زندانی سیاسی
۱/۷/ ۸۹

ارسال دیدگاه