امتناع کویت از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی

شرکت سوخت رسانی بین المللی «KBI» کویت اعلام کرد: بر اساس تحریم های جهانی علیه ایران، این شرکت از سوخت گیری هواپیماهای ایرانی که عازم فرودگاه های اروپایی هستند، معذور است.

تابناک :
به گزارش « تابناک»، آقای «ناصر المضف» مدیرکل شرکت کویتی «KBI» با اعلام موضع بالا به روزنامه «السیاسه» کویت گفت: تبادل سوخت ما با ایران حدود ۵ میلیون دلار در سال است که از این پس قطع خواهد شد.

وی افزود : البته اکنون دو شرکت ایرانی در فرودگاه کویت مستقر هستند که می توانند سوخت هواپیماها را آزاد تهیه کنند و هواپیماهای ایرانی را سوخت رسانی کنند.

«السیاسه» افزود : خرید سوخت و سوختگیری غیر مستقیم در فرودگاه های بین المللی منافی حریم ها نیست.

ارسال دیدگاه