پروین تاجیک به اقدام علیه نظام متهم شد

خواهر عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، به شعبه ۵ بازپرسی زندان اوین احضار و به نشر اکاذیب، اجتماع و تبانی و اقدام تبلیغی علیه نظام متهم شد.

کلمه :
به گزارش تا آزادی روزنامه نگاران زندانی، پروین تاجیک در حالی روز شنبه به بازپرسی اوین احضار شد که دلیل آن ادای پاره‌ای از توضیحات در خصوص پرونده رضا تاجیک عنوان شده بود. بنا به اخبار رسیده، در این جلسه بازپرسی اتهاماتی همچون نشر اکاذیب، اجتماع و تبانی و اقدام تبلیغی علیه نظام به او تفهیم شد و وی نیز هیچ کدام از این اتهامات را نپذیرفته است. در پایان جلسه قرار کفالت برای خانم تاجیک صادر و وی با قرار کفالت آزاد شد.

عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار برای بار سوم در تاریخ ۲۲ خرداد بازداشت شد و برخی اخبار از هتک حرمت وی در زندان حکایت داشت و به نظر می رسد انتشار این خبر باعث احضار خواهر این فعال حقوق بشر شده باشد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.