پرونده‌ای برای “ویکتور خارا”

یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳، سالگرد کودتای آمریکا علیه دولت دموکراتیک سالوادور آلنده است که کشور شیلی را همچون بسیاری دیگر از کشورهای آمریکای لاتین در این دوران به زیر سلطه نظامیان برد. ده سالی که از این زمان در این قاره گذشت جز فقر و تخریب و فساد حاصلی برای قاره نداشت و بیهودگی نظریه اقتصاددانان لیبرال مکتب شیکاگو و تلاش نیروهای سیاسی و نظامی آمریکا برای حفاظت از سرمایه داری با سرکوب دولت دموکراتیک آلنده را نشان داد. ویکتور خارا، شاعر مردمی و انقلابی شیلیایی از جمله نخستین دستگیر شدگان در کودتا بود که پس از شکنجه ، در روزهای نخست کودتا به دست نظامیان به قتل رسید. در یادبود این شاعر انقلابی، انسان شناسی و فرهنگ، ویژه نامه ای را که دو تن از همکاران سایت در اختیار ما گذاشته اند منتشر می کند.  ادامه »

الهه امانی: کمپین یک میلیون امضاء روح جسارت و شجاعت برای غنا بخشیدن به گفتمان ضد تبعیض است

مجموعه ی کمپین از نگاهی دیگر:الهه امانی فعال حقوق زنان، صلح و عدالت اجتماعی است. او تا کنون به عنوان رئیس شبکه بین فرهنگی زنان، ائتلاف زنان آسیا و خاورمیانه و منافع بین المللی انجمن آمریکایی دانشگاه زنان در کالیفرنیا مشغول به کار بوده است. او دوره مطالعات زنان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لانگ بیچ و در دوره های فولرتن پیرامون “جنبش جهانی زنان” و “زنان در چشم انداز میان فرهنگی” تدریس می کند. در حال حاضر او مدیر خدمات فناوری دانشگاه ایالتی کالیفرنیا فولرتن است. امانی سابقه دو دهه فعالیت در جنبش زنان را دارد و از شرکت کنندگان و سخنران های کنفرانس جهانی پکن در سال ۱۹۹۵ بوده و در کنفرانس کوبا در سال ۱۹۹۸ و تمام کنفرانس های سازمان ملل متحد که پس از این تاریخ برگزار شد، شرکت داشته اشت. او به عنوان عضوی از هیات نمایندگی شبکه بین فرهنگی زنان و با هدف ایجاد همکاری بیشتر میان سازمان های مردم نهاد (NGO) افغان به افغانستان سفر کرد. به مناسبت آغاز پنجمین سال فعالیت کمپین یک میلیون امضا با او به گفتگو نشستیم. (دنباله…)

احمدی نژاد: سکینه آشتیانی هرگز به سنگسار محکوم نشد

محمود احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ای بی سی در نیویورک گفته است سکینه محمدی آشتیانی هرگز به سنگسار محکوم نشد و رسانه های آمریکا تحت تاثیر خبر جعلی و تبلیغات منفی دولتمردان این کشور قرار گرفتند. (دنباله…)

تشکیل دولت در سوئد، بدون داشتن اکثریت

نتیجه ی شمارش آرا در ۵۶۶۸ حوزه رای گیری درسراسر کشور نشان داد که بلوک بورژوایی یعنی احزاب مودرات، لیبرال مردم، مرکز و دموکرات مسیحی، ۴۹ و سه دهم درصد آرا و جمعا  ۱۷۲ کرسی ازمجموع ۳۴۹ کرسی پارلمان را به دست آورده اند. (دنباله…)